Overslaan en naar de inhoud gaan

BERICHT VOOR ONZE VORMELINGEN

 

Hieronder kunnen we de brief vinden die onze bisschop schreef voor de jongeren in ons bisdom.

Hierin wordt verwezen naar de grote fakkeltocht (Toch Licht!) van 27 november ’20 die omwille van corona niet kan doorgaan.

 

Omdat het voor vele mensen een sombere tijd is wil de Jeugddienst van ons bisdom samen met de jongeren laten voelen dat er toch licht is.

Vandaar de oproep aan de jongeren om de poster (zie hieronder) in te kleuren, te versieren en voor het raam te hangen.

Zo kan iedereen zien dat zij als een ster licht willen geven in deze tijd.

 

Misschien is voor deze poster ook plaats in uw kamer of in uw huis ? Natuurlijk ook voor niet-vomelingen !!!

Alles staat ook samengevat in het filmpje van minder dan 1 minuut op www.tochlicht.ijd.be

 

OPGELET !!!! ZIE ACTUELE REGELING OMWILLE VAN CORONA EN LOCKDOWN !!! 

 

Vanaf maandagmorgen 2/11 zijn er geen erediensten meer toegelaten tot en met zondag 13 december.

Ook alle andere samenkomsten zijn afgelast !

Kerken mogen openblijven, maar er mogen geen erediensten plaatsvinden. Je mag er samenkomen met maximaal 4 personen, met een mondmasker en op een veilige afstand.

 

De kerken van Eigenbilzen en Mopertingen zijn zeker dagelijks open van 8 tot 16 a 17 u. Zie ook de openingsuren van de andere kerken ! 

 

Moeilijkheden en beperkingen mogen ons als christenen niet verlammen. In deze onzekere tijden moeten we blijven getuigen van solidariteit en vertrouwen. Beproevingen en tegenslagen kunnen ons helpen om onze ogen meer te richten op Jezus. Het kruis lijkt zo op een anker dat bij stormweer stabiliteit verschaft…

----> klik hier voor HET AANGEPASTE DRAAIBOEK VAN DE KATHOLIEKE KERK  

----> klik hier SAMEN KERK ZIJN, OOK IN DE LOCKDOWN (Verklaring van de Belgische Bisschoppen van 1 november 2020)

 

niet voor hoog-en feestdagen

Hieronder kunt u een mis-en gebedsintentie aanvragen tijdens de gewone weekend-vieringen

IN DE KERK VAN MOPERTINGEN

OP ZATERDAGAVOND
te 17.00 uur in de St-Catharinakerk

IN DE KERK VAN EIGENBILZEN

OP ZATERDAGAVOND
te 18.30 uur in de St-Ursulakerk

IN DE KERK VAN HEES

OP ZONDAGMORGEN
te 09.30 uur in de St-Quintinuskerk

IN DE KERK VAN GROTE SPOUWEN

OP ZONDAGVOORMIDDAG
te 11.00 uur in de St-Lambertuskerk

 IN DEZE MOEILIJKE CORONATIJDEN

GEEN EUCHARISTIEVIERINGEN

IN ONZE PASTORALE EENHEID

 

De vieringen van Allerheiligen-Allerzielen vallen gedeeltelijk onder de strikte voorwaarden - zowel de eucharistievieringen bij het Hoogfeest en bij Allerzielen - als de gebedsvieringen voor de overledenen.
Dat is pijnlijk voor de families in rouw die op een moment van troost in de kerk hadden gehoopt. Dat is pijnlijk voor ons die deze families nabij wilden zijn in deze dagen.

Maar vanaf maandagmorgen 02/11 en tot minstens 13 december zijn er in onze kerken geen eucharistievieringen of gebedsdiensten toegelaten. De kerken kunnen wel open blijven voor persoonlijk gebed of om een kaarsje branden (maximum 4 personen).

Hoe kunnen we dit enigszins positief beleven ? 

 

ZIE HIER DE BRIEF VAN DE BELGISCHE BISSCHOPPEN TER GELEGENHEID VAN ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Met al uw vragen, ongerustheden of wensen in verband met vieriningen, activiteiten of misintenties kan u heel gemakkelijk een mail sturen naar de bekende mailadressen of telefonisch contact nemen….
 

 

INITIATIEVEN IN DE PASTORALE EENHEID

Gezinsviering
Gezinsviering
Raad van de Pastorale Eenheid
Raad van de Pastorale Eenheid
Heropstart eucharistievieringen
Heropstart eucharistievieringen
Pinksteren
Pinksteren
Witte Donderdag
Witte Donderdag
Palmzondag
Palmzondag

KALENDER MET DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

Vormsel:

voorbereiding en viering in 2021

 

 
Klik hier voor:     ALGEMENE INFORMATIE EN KALENDER VORMSELVOORBEREIDING 

INSCHRIJVINGEN ZIJN AFGESLOTEN ! VOOR SPECIALE SITUATIES BEST CONTACT NEMEN MET PASTOOR THIEU OF DIAKEN LUDO !

Eerste Communie:

voorbereiding en viering in 2021

 
 Klik hier voor:    ALGEMENE INFORMATIE EN KALENDER VAN DE VOORBEREIDING

 

 INSCHRIJVINGEN ZIJN AFGESLOTEN ! VOOR SPECIALE SITUATIES BEST CONTACT NEMEN MET PASTOOR THIEU OF DIAKEN LUDO !

Doopsels

in onze kerkgemeenschap

Huwelijken

in onze kerkgemeenschap

uitvaarten

in onze kerkgemeenschap
DE WEBSITE VAN DE VLAAMSE KERKGEMEENSCHAP

RECENTE BERICHTEN VAN KERKNET

RECENTE FOTO'S

Regelmatige verschijnen hier foto's van activiteiten in onze Pastorale Eenheid.

Met de PIJLTJES (onder de foto's)  kan u naar links of rechts scrollen !

 

U mag ons gerust interessante foto's ter publicatie opsturen !

Kerk Hoelbeek
Kerk Hoelbeek
Kerk Grote Spouwen
Kerk Grote Spouwen
Kerk Mopertingen
Kerk Mopertingen
Kerk Kleine Spouwen
Kerk Kleine Spouwen
Kerk Martenslinde
Kerk Martenslinde
Kerk Rosmeer
Rosmeer 185
Kerk Waltwilder
Kerk Waltwilder
Kerk Eigenbilzen
Kerk Eigenbilzen
Kerk Hees
Kerk Hees