Recente Berichten

RPE-feb 2023
25/01/2023

Raad van de Pastorale Eenheid

Belangrijke samenkomst voor al onze lokale pastorale medewerk(st)ers

op maandag 6 februari te 19.30 u. in Martenslinde om

- samen te bidden en te bezinnen

- samen terug te kijken op de voorbije maand

- samen plannen te maken voor Aswoensdag en de vastentijd

- samen na te  spreken over 'een synodale kerk'...

Wij rekenen op uw aanwezigheid en deelname !

Uit goede bron
31/10/2022

Abonnement Parochieblad 2023

Vergeet dit niet - zo vlug als het kan - te vernieuwen.

Slechts 48 euro. Vanaf 50 euro een steunabonnement.

Te storten op BE76 7755 9556 8095 van Parochienieuws Bilzen-Oost met duidelijke vermelding van naam+voornaam+adres
 

 

ter info
07/08/2022

Data Vormsel en Eerste Communie in 2023

1. De inschrijvingen voor Vormsel en Eerste Communie 2023  lopen nog tot en met zondag 4 september 2022.

2. We voorzien als vormseldatum voor 2023 (in de kerk te Hees)

- 4° paaszondag: zondag 30 april 2023 (aantal van 30 inschrijvingen werd reeds bereikt !)
- 5° paaszondag: zondag 07 mei 2023 (voor deze datum zijn op 05/08/22 nog iets minder dan 30 plaatsen beschikbaar)

4. We voorzien als data voor de Eerste Communie voor 2023 (in de kerk van Hees)

Synode 2023
22/06/2022

Syntheseverslag synodaal proces

Het synodale proces is in ons bisdom van grote waarde geweest. Vele mensen geven aan dat het bevrijdend was om op deze wijze met elkaar te spreken en vooral naar elkaar te luisteren, vertrekkend vanuit het Woord van God en het luisteren naar de Heilige Geest. Daarbij werden er weinig ‘nieuwe’ zaken gezegd, maar positief is dat vele ervaringen van de mooie en moeilijke kanten van het ‘samen als kerk op weg gaan’ gedeelde ervaringen zijn en dat ze überhaupt ter sprake konden en mochten komen.
Na het grondig verwerken en bestuderen van alle gesprekken heeft de betreffende werkgroep van ons bisdom een interessant (tussentijds) verslag van het synodaal proces gepubliceerd.

Caritas
31/03/2022

0800 2 41 41: INFOPUNT OEKRAÏNE

0800 2 41 41: INFOPUNT OEKRAÏNE

Naast de humanitaire hulp in Oekraïne en de buurlanden opende Caritas een 'Infopunt Oekraïne' om vragen te beantwoorden van Oekraïners en Belgen die hen opvangen. Je helpen om te helpen, dat is het idee!

"We willen snel en op een eenvoudige manier goede en actuele informatie geven, zodat mensen die gedesoriënteerd zijn of in moeilijkheden verkeren de juiste hulp krijgen of naar de juiste instanties worden geleid", zegt Pieter Van Roeyen, advocaat en coördinator van het 'Infopunt Oekraïne' van Caritas International.

 

Doopsels

Doopsels

In onze Kerkgemeenschap
Huwelijken

Huwelijken

In onze Kerkgemeenschap
Uitvaarten

Uitvaarten

In onze Kerkgemeenschap

INITIATIEVEN en ACTIVITEITEN

Kermismaandagen in onze Pastorale Eenheid - najaar 2022

KALENDER MET DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

Foto impressies

×