Overslaan en naar de inhoud gaan
Kerkelijk huwelijk

Voorbereiding van het kerkelijk huwelijk

voor alle trouwlustige koppels 

die er aan denken om in de loop van 2024 voor de kerk te trouwen...

 

Op zaterdag zaterdag 27 januari 2024
had in de kerk van Hoeselt een interessante ontmoeting plaats met 18 koppels die in de loop van 2024 kerkelijk willen trouwen.

Het is nu nog even wachten op de datum van een volgende samenkomst....


Meer inlichtingen bij diaken Kris Buckinx

kris.buckinx@telenet.be - 0486 77 95 22

uitnodiging1
uitnodiging2

Trouwen

Waarom zou je nog trouwen voor de kerk?
Als je jonge mensen tegenkomt, bijvoorbeeld bij een doopsel, dan valt op hoe verscheiden de relaties en relatievormen zijn. Er zijn veel jonge mensen die 'samenwonen' al of niet geregistreerd, burgerlijk gehuwd, koppels van hetzelfde geslacht, opnieuw samengestelde gezinnen, bewust ongehuwde moeders  en misschien zijn er nog wel samenlevingsvormen die ik nu over het hoofd zie. Dit betekent ook dat kinderen uit hetzelfde gezin nogal eens verschillende namen hebben. Soms van de vader, soms van de moeder, soms van beiden en soms van geen van beiden. Het klinkt een beetje vreemd, maar ik overdrijf niet.
Let wel, achter deze opsomming zit geen enkel oordeel. Ik zie wat ik zie en het is wat het is.

Tegen deze achtergrond kan je de vraag stellen: "Waarom zouden koppels nog voor de kerk trouwen?” Want, inderdaad, die zijn er. Niet veel, ik schat voor Groot-Tongeren ongeveer 10 à 15 koppels per jaar.

Wat zeggen koppels zelf?

Ook het antwoord op die vraag is heel veelzijdig. Natuurlijk heeft trouwen voor de kerk iets feestelijk, iets groots. Maar ook buiten de kerk zou dit kunnen. Natuurlijk zijn er nog steeds jonge meisjes (en wellicht ook jongens) die dromen om ooit in een grandioos bruidenwit aan de arm van hun vader door de middenbeuk van de kerk naar voren te gaan. Sommige koppels omschrijven hun motivatie als: een relatie naar een hoger en dieper plan tillen”. Soms voel je achter de vraag ook de druk van de oudere generatie. Tegenwoordig ontbreken vaak de woorden en de taal om deze motieven te omschrijven. Dan krijg je een antwoord als: onze relatie verstevigen”, of onze relatie een feestelijk accent geven”.

Hoe het ook zij, deze koppels komen tot bij de kerkwerkers, ze zetten een stap in een richting die ze eigenlijk nooit zetten en vragen om hen te trouwen. Meer dan de helft van hen is al vele jaren samen en vaak zijn er al kinderen, ook kinderen die de wieg al een hele tijd ontgroeid zijn.

Contract versus verbond

Koppels die samen leven gaan best, zeker als er kinderen zijn of als ze samen een huis bouwen, naar een gemeente of notaris om een contract af te sluiten, om afspraken op papier te zetten. Dat alles geeft enige zekerheid, zeker als het ooit mis gaat. Dan staat er iets op papier en is het duidelijk wat er moet gebeuren, dat is op voorhand afgesproken. En het contract kan relatief eenvoudig ontbonden worden en, zo gewenst, kan er een nieuw gemaakt worden met iemand anders. Daar is niets mis mee, het is klaar en duidelijk: een contract.

Voor de kerk trouwen heeft allerminst de vorm van een contract, het heeft meer de vorm van een verbond! Het woord verbond doet denken aan verbondenheid en is nauw verwant met het woord religie, dat dezelfde betekenis heeft. Het is geen afsprakennota. Het gaat om twee levens, twee personen die met heel hun wezen, hun voorgeschiedenis, hun dromen en wensen aan elkaar duidelijk maken: met jou wil ik heel mijn leven verder”, in lief en leed wil ik heel mijn leven met jou verbonden zijn”, samen met jou wil ik vruchtbaar zijn, iets betekenen voor deze wereld, samen met jou wil ik onze liefde doorgeven in kinderen”. 

Het is nogal wat! Wie durft vandaag dit engagement aangaan? En ze voegen eraan toe: en we nemen deze gemeenschap en zelfs God tot getuige van ons verbond!” Kan het nog krachtiger? 

Ja, ook God is hun getuige. Hij weet hoe kwetsbaar de liefde is. In het koppel dat een verbond sluit ziet God een beeld van Zijn verbond met onze wereld. In het koppel dat het risico neemt alles achter te laten voor de liefde, ziet God een beeld van Zijn Zoon die uit liefde zijn leven gaf. 

Ja, trouwen voor de kerk is meer dan een contract afsluiten. Het koppel stelt een heilig teken naar elkaar toe, een sacrament.

Voorbereiding

Een koppel dat besluit, ook al leven ze al een aantal jaren samen, om in het huwelijk te tredengaat een groot feest voorbereiden, dat is evident. De indruk leeft dat het ook wel wat mag kosten. Geweldig!”, zou ik zeggen. 

Misschien is het toch ook goed om dat kerkgebeurenwat voor te bereiden, om daar ook als koppel samen over te spreken. 

Met die bedoeling organiseert het dekenaat Tongeren een ontmoetingsnamiddag op zaterdag 27 januari 2024 om 14.00 uur in de kerk van Hoeselt. Al de koppels die het komende jaar voor de kerk willen trouwen in ons dekenaat zijn van harte welkom. De leidraad van het vormingsmoment is de huwelijksviering, de eigenhuwelijksviering. Alle informatie is te vinden op de website van het dekenaat Tongeren https://dekenaattongeren.be  en dan doorklikken naar sacramenten’ ‘huwelijk. Ook daar vind je al de info om je in te schrijven voor het vormingsmoment, ook voor kinderopvang wordt gezorgd.