Overslaan en naar de inhoud gaan

 

Een goede en doorzichtige administratie

Voor de opbouw van een (geloofs)-gemeenschap is ook een goede en doorzichtige administratie belangrijk. 

Het beheer van de goederen van de kerk zelf werd door de wet toevertrouwd aan de kerkbesturen. Zij zijn semi-officiële instellingen die als taak hebben om de kerkelijke goederen en eigendommen te beheren als een goede huisvader en om de uitvoering van de eredienst mogelijk te maken. Lees meer over de kerkfabrieken op deze website

De boekhouding in de Pastorale Eenheid

Zoals elk huishouden heeft ook de Pastorale Eenheid een boekhouding met eigen inkomsten en uitgaven.

De uitgaven van de Pastorale Eenheid worden steeds groter omdat we steeds meer activiteiten samen gaan doen. De voornaamste uitgaven zijn momenteel oa. verzekeringen, vorming vrijwilligers, aankoop materialen, organisatiekosten gemeenschappelijke activiteiten...

De voornaamste inkomsten verkrijgt de Pastorale Eenheid door een kleine bijdrage (27,5 euro) voor elke kerkelijke uitvaart en kerkelijk huwelijk. En sommige gemeenschappelijke uitgaven (aankoop wijn, hosties, drukwerken enz...) worden door verrekend aan de plaatselijke gemeenschappen of kerkbesturen.

De boekhouder van de Pastorale Eenheid is momenteel meewerkend priester Bernard Jadoul. Alle inkomsten en uitgaven worden ingebracht in het diocesaan systeem Petrus. En alles staat onder toezicht van de Diocesane Rekendienst.

De boekhouding in de lokale gemeenschappen

Maar ook de lokale gemeenschappen hebben hun eigen werkingsmiddelen nodig om plaatselijk hun pastorale (herderlijke) taak te kunnen vervullen. De meeste plaatselijke gemeenschappen hebben zo in de loop der jaren eigen roerende en soms ook onroerende goederen verworven. 

Om veiligheidsredenen werden de onroerende goederen (grond, gebouwen) en de voornaamste spaargelden (reserves) van de lokale gemeenschappen ingebracht in een diocesane VZW REPARIL en de VZW PWI en dagelijks beheerd door personeel van de Diocesane Rekendienst. Zowel goederen en gelden blijven ten allen tijden eigendom en ter onmiddellijke beschikking van de plaatselijke gemeenschappen.

Lokale parochiecentra of parochiehuizen worden meestal beheerd en uitgebaat door een zelfstandige uitbatings-VZW zodat de lokale pastorale ploeg zich daarover geen zorgen dient te maken. 

Het is belangrijk dat de lokale gemeenschap een autonome en vooral een doorzichtige boekhouding voert. De pastoor blijft wel tegenover de bisschop de eindeverantwoordelijke, ook voor het financieel beheer, maar in de meeste gemeenschappen is er een vrijwilliger die de taak van parochiale boekhouder vervult, namens en in opdracht van de lokale pastorale ploeg.

Alle inkomsten en uitgaven van de lokale gemeenschap worden nauwkeurig bijgehouden via het diocesane boekhoudsysteem PETRA dat onder toezicht staat van de pastoor en de diocesane Rekendienst.

De parochiale boekhouding verzamelt alle inkomsten van liturgie en andere pastorale activiteiten en zorgt er maandelijks voor dat alle partijen hun 'rechtmatig' deel krijgen (volgens diocesane afspraken met bisdom en overheid): kerkfabriek, celebranten, pastorale eenheid en lokale gemeenschap. 

De voornaamste inkomsten komen voort uit een bepaald deel van de tarieven (voor een misintentie, kerkelijke uitvaart of kerkelijk huwelijk) en uit een deel van de collectes die tijdens de bijeenkomsten gehouden worden.

De parochiale boekhouding dient 'doorzichtig' en 'publiek' te zijn: de leden van de lokale pastorale ploeg en ook het Team van de Pastorale Eenheid kunnen op elk ogenblik inzage vragen in de boekhouding. En voor een goede gang van zaken dient de parochiale boekhoud(st)er  tenminste jaarlijks verslag uit te brengen over de toestand van de financiën.

U kan voor meer inlichtingen altijd contact opnemen met de huidige parochiale boekhoud(st)ers:

 

Parochiale boekhoud(st)ers

Eigenbilzen
Jadoul Bernard
089/413088
Grote Spouwen
Hardy Robert
012/453339
Hees
Moors Paul
012/455672
Hoelbeek, Waltwilder
Cools Jules
089/41 43 79
Kleine Spouwen, Martenslinde, Mopertingen
Tielens Mathieu
089/256683
Martenslinde
Thijs Emmanuel
089/415012
Kleine Spouwen, Martenslinde, Mopertingen
Tielens Mathieu
089/256683
Mopertingen
Moors Lia
+3289491164
Kleine Spouwen, Martenslinde, Mopertingen
Tielens Mathieu
089/256683
Rosmeer
Konings Filip
012/457380
Hoelbeek, Waltwilder
Cools Jules
089/41 43 79