Overslaan en naar de inhoud gaan
ST-QUINTINUS HEES

gegevens van de parochie

 • Patroonheilige: Sint-Quintinus
 • Openingsuren buiten de vieringen: van maandag tot vrijdag: 9.30 u. tot 16.30 u.
 • Gewone weekendvieringen: elke zondag te 09.30 u.
 • Andere vieringen: Doopselvieringen, huwelijken, gebedswake en kerkelijke uitvaart.
 • Hoogdagen: alle hoogdagen te 09.30 u.
 • Kermiszondag: 1° zondag van april en 3° zondag van november.
 • Adres van de kerk: Heesstraat 3C, 3740 Bilzen
 • Aantal inwoners: (2020) 777
 • Oppervlakte: 372 Hectare
 • IBAN bankrekening: BE55 7353 2515 9344

Accommodatie: Parochiaal Centrum Heesterhof
 • capaciteit: 120 personen
 • aantal lokalen: 3
 • keuken: uitgerust
 • sanitair: uitgerust
 • Contactgegevens
 • beheerder: VZW Parochiaal Centrum
 • contactpersoon: Husquet Ludo
 • contacttelefoon: 012/453912

Geschiedenis van Hees

Het grondgebied was vrij vroeg bewoond; er werden sporen van een Romeinse villa en verschillende tumuli gevonden, met aardewerk uit het begin van de 2de eeuw. Hees wordt doorkruist door de Romeinse weg Tongeren-Nijmegen. Hees wordt voor het eerst vermeld in 965 als Hese. Het is een vrije rijksheerlijkheid, horend tot het domein van het Sint-Servaaskapittel van Maastricht als één van de elf banken van Sint-Servaas.

Een kanunnik-rijproost fungeerde als heer van Hees. Op juridisch gebied was Hees onderworpen aan de schepenbank van Vlijtingen; dit was tevens de hoofdbank van de elf banken, waar alle gemeenten in beroep gingen; vanaf de 16de eeuw beschikt het over een eigen schepenbank, meestal samengesteld uit Vlijtingse schepenen. Twee jaarlijks verkozen burgemeesters bestuurden de gemeente. Het dorp wordt in 1524 platgebrand door Gelderse troepen. Het had eveneens te lijden van plunderende troepen bij de verschillende belegeringen van Maastricht. In 1623 heerst er een pestepidemie. In 1821 ontstaat een grote brand met onbekende oorzaak en vernielt een derde van het woningbestand; in een verslag van 1827 wordt vermeld dat de helft van de huizen met stro zijn gedekt.

Op kerkelijk gebied maakte Hees deel uit van de parochie Vlijtingen. Het dorp beschikte over een kapel, die meestal bediend werd door de pastoor van Vlijtingen. In 1842 wordt Hees een afzonderlijke parochie. De Sint-Quintinuskerk kende een bedevaart op de eerste zondag van juli en 31 oktober. Hees is een typisch Haspengouws landbouwdorp. Twee derde van de actieve bevolking is tewerkgesteld buiten de gemeente.

De St-Quintinuskerk

Nieuwe kerk, gebouwd in 1966 naar ontwerp van architect Nivelle, ter vervanging van de bouwvallig geworden kerk in de Torenstraat. Rechthoekige, bakstenen constructie met bovenaan een vensterregister van beton. Betonnen portaal. Losstaande, betonnen klokkentoren. De toren van de oude kerk is gelegen op een hoogte, de ingang is bereikbaar via een trap.

Van de neogotische zaalkerk van 1842, die in de jaren 1970 reeds bouwvallig was, rest thans slechts één travee van de zuidelijke zijbeuk. Het was een zaalkerk van drie traveeën met een koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting. De toren in overgangsstijl (14de eeuw) als overblijfsel van de oudere kerk, bleef behouden. Mergelstenen toren van drie geledingen onder ingesnoerde naaldspits (bekleding verdwenen), gescheiden door geprofileerde waterlijsten. Geprofileerde kroonlijst. Een rondboogvormig galmgat in elke zijde.

Classicistisch portaal in de westelijke gevel, op de sluitsteen gedateerd 1787: getoogd in een geprofileerde, deels kalkstenen, deels mergelstenen, rechthoekige omlijsting in een in de mergelsteen ingediept gevelvlak. Het bakstenen schip en koor waren voorzien van mergelstenen steunberen, en spitsboogvensters in een mergelstenen omlijsting met dito maaswerk.

Actieve socio-culturele bewegingen

Contactpersoon:

Parthoens Nadine
0478/564454

Contactpersoon:

Nelissen Francois
0478/244534

Contactpersoon:

Lenaerts

Kerkbestuur Hees

Bruninx Willy
Lid
0475/669772
Cremers Michel
012/453475
Geurts Winand
Lid
012/452714
Timmerman Lucien
Penningmeester
012/454577
Vranken Gert
Secretaris
012/441675

Lokale Pastorale Ploeg Hees

Jans Christine
012/452686
Moors Paul
012/455672
Sals Sandra
012/458366
Vos Elvira
0479/644692