Overslaan en naar de inhoud gaan

PAROCHIEKERKENPLAN - KERKENBELEIDSPLAN

Kerk Bilzen

De opdracht om parochiekerkenplannen op te maken die een visie omschrijven op de toekomst van alle parochiekerken op het grondgebied van een gemeente, vindt zijn oorsprong in de conceptnota ‘Een toekomst voor de Vlaamse Parochiekerk’ van 24 juni 2011 en de Omzendbrief van 30 september 2011 van Vlaams Minister voor Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois.

Twee jaren later werden zowel het erfgoeddecreet (belangrijk voor betoelaging van beschermde monumenten) als het decreet betreffende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst aangepast.

Het oorspronkelijke parochiekerkenplan van de stad Bilzen 2014-2019 werd in 2017 gewijzigd naar aanleiding van de subsidie-aanvraag door de kerkfabrieken van Bilzen-Centrum en Minsterbilzen.

Dit gewijzigde kerkenbeleidsplan werd goedgekeurd

- door het bisdom Hasselt op 2 augustus 2017
- door de gemeenteraad van Bilzen op 5 september 2017
 

Lees hier het Kerkenbeleidsplan Bilzen (in Word-versie)

Lees hier de goedkeuring door het bisdom Hasselt

Lees hier de goedkeuring door de stad Bilzen