Overslaan en naar de inhoud gaan

De viering van het vormsel

De vormselviering(en) in onze Pastorale Eenheid vinden altijd plaats op de 4° (en eventueel ook op de 5°) paaszondag te 09.00 u. in de parochiekerk van Hees.

In het schooljaar voorafgaand aan de vormselviering(en) voorzien we een 8-tal voorbereidende activiteiten voor de jongeren, waarvan sommige samen met de tochtgenot(e).

- Elke samenkomst begint met een ingroei-viering te 9.30 u. (in de kerk van Hees), samen met ouders en tochtgenoten en eventueel ook samen met de gezinnen van de Eerste Communie).
- Daarna is er van 10.30 u. tot ongeveer 11.45 à12.00 u. een activiteit voor de vormelingen. 
Deze activiteiten zijn soms bestemd  voor de vormelingen alleen (in de lokalen van het plaatselijk parochiecentrum) of soms voor de vormelingen samen met hun tochtgenoten (soms in de kerk, soms buiten).

De deelnemende kinderen/jongeren dienen tenminste 12 jaar te worden of het zesde leerjaar volgen in het jaar dat ze gevormd worden. 

Opgelet: er worden geen uitnodigingsbrieven aan de gezinnen bezorgd via de basisscholen of via de plaatselijke parochiale contactpersonen (zoals dat in het verleden ooit gebeurde). Het zijn de gezinnen (ouders of de grootouders) zelf die zich dienen te informeren over de vormselvoorbereiding. 

Er wordt wel nog een informatie-samenkomst voor ouders en tochtgenoten voorzien (niet voor de vormelingen) met alle uitleg over het vormsel, de voorbereiding en het programma. .

Geinteresseerde gezinnen kunnen de voornaamste informatie terugvinden op deze website, in het parochieblad of bij de lokale medewerkers van onze geloofsgemeenschap. 
Men kan ook altijd rechtstreeks contact nemen met de Pastorale Eenheid (parochieassistente Karin, diaken Ludo of de vormselcatechisten). 
Zie hier hun contactgegevens


Opgelet: men kan alleen inschrijven via deze website en dit tijdens een beperkte periode (vanaf half begin juni tot begin september) . 
Inschrijven via school, via telefoon of via email is niet mogelijk.

Indien u voldoende informatie heeft en uw gezin heeft al een beslissing genomen, dan kunt u dit inschrijfformulier invullen en doorsturen !