De viering van het vormsel

De vormselviering(en) in onze Pastorale Eenheid vinden altijd plaats op de 4° (en eventueel ook op de 5°) paaszondag te 09.00 u. in de parochiekerk van Hees.

In het jaar vóór de vormselviering(en) voorzien we een 8-tal voorbereidende samenkomsten voor de jongeren, telkens beginnend met een ingroei-viering te 9.30 u. (dit is een  weekendviering, samen met ouders en tochtgenoten en eventueel ook samen met de gezinnen van de Eerste Communie). Daarna is er van 10.30 u. tot ongeveer 12 u.in de lokalen van het plaatselijk parochiecentrum een catechese-samenkomst.  

De deelnemende kinderen/jongeren dienen tenminste 12 jaar te worden of het zesde leerjaar volgen in het jaar dat ze gevormd worden. 

Opgelet: er worden geen uitnodigingsbrieven meer bezorgd bezorgd via de basisscholen of de plaatselijke parochiale contactpersonen. (zoals in het verleden). Het zijn de gezinnen (ouders of de grootouders) zelf die zich dienen te informeren over de vormselvoorbereiding. 

Er worden voorlopig geen informatie-samenkomsten over het vormsel voorzien. Gezinnen dienen zelf de voornaamste informatie terug te vinden op deze website, in het parochieblad of bij de lokale medewerkers van onze geloofsgemeenschap. Men kan ook altijd rechtstreeks contact nemen met de Pastorale Eenheid (diaken Ludo of pastoor Thieu): zie aub. de contactgegevens op deze website.

Opgelet: men kan alleen inschrijven via deze website en dit tijdens een beperkte periode (vanaf begin juli tot begin september) . 
En men kan dus niet inschrijven via school, via telefoon of via email. 

Als u voldoende weet en in uw gezin al een beslissing hebt genomen, kunt u dit inschrijfformulier invullen en doorsturen !

×