Overslaan en naar de inhoud gaan

Medewerkers in de Catechese

 

Het geheel van onze Catechese-activiteiten wordt vanuit het Team van de Pastorale Eenheid gecoordineerd en geanimeerd door Marie-Thérèse Wijnen.
Samen met de plaatselijke contactpersonen voor catechese draagt zij er zorg voor dat alle activiteiten gepland en georganiseerd worden. Heel graag rekenen wij ook op uw medewerking om mee te werken met onze catechetische activiteiten.
Neem gerust eens contact op met een van onze catechetische medewerk(st)ers:

Contactpersonen voor Catechese

Eigenbilzen
Wijnen Therese
089/414386
Grote Spouwen
Moors-Franssen Paula
012-452448
Hees
Sals Sandra
012/458366
Hoelbeek
Moesen Johan
089/246412
Kleine Spouwen
Meyers Marc
089/791624
Martenslinde
Oosterbosch Truda
089/416674
Martenslinde
Stevens Ernestine
089/413570
Mopertingen
Deroulou Karin
089/244012
Waltwilder
Pauly Anne-Marie
089/501359

Catechese ter voorbereiding van het doopsel

In onze pastorale eenheid hebben we nog de luxe en de mogelijkheid om alle kinder-doopsels individueel - per gezin - voor te bereiden. Na de inschrijving of aanmelding neemt diaken Ludo Hermans - verantwoordelijke voor de voorbereiding en de viering van het doopsel - (tel. 0472/698213 - ludo.hermans81@telenet.be) contact met het gezin om thuis - in de huiskamer - het doopsel voor te bereiden.  De meeste doopsels worden dan ook individueel in een private samenkomst gevierd, in de plaatselijke kerk en op een ogenblik dat voor doopheer en familie het best uitkomt.

Een mogelijkheid is dat in de toekomst de doopsels ofwel doorgaan in een doopkerk, samen met andere gezinnen, ofwel gewoon in onze weekendvieringen. Dat zou dan ook een gemeenschappelijk voorbereiding veronderstellen: verschillende families die in de maand voor het doopsel samenkomen tijdens een doopsel-catechese, begeleid door doopsel-catechisten. 

Medewerkers Ingroei-en gezinsvieringen

Al sinds meerdere jaren organiseert onze Pastorale Eenheid vieringen voor ouders met kinderen en jongeren. Dit zijn vieringen met een meer verstaanbare taal, met actieve betrokkenheid van kinderen en ouders en met ruimte voor creativiteit .

Deze vieringen worden voorbereid door priester en diaken samen een kleine werkgroep van vrijwilligers. Stilaan is er een kleine groep medewerkers gekomen die hierin de nodige tijd en energie wil steken.

Uw vrijwillige medewerking met deze werkgroep is heel welkom en broodnodig ! Voor meer informatie over deze werking neemt u best contact op met de celebranten of iemand van de onderstaande medewerk(st)ers.

Het geheel van onze Catechese-activiteiten wordt vanuit het Team van de Pastorale Eenheid gecoordineerd en geanimeerd door Marie-Thérèse Wijnen en ..... Samen met de plaatselijke contactpersonen dragen zij er zorg voor dat alle activiteiten gepland en georganiseerd worden. Heel graag rekenen zij ook op uw medewerking om mee te werken met onze catechetische activiteiten. Neem gerust eens met hen contact op:

Wijnen Therese
Eigenbilzen
089/414386
Sals Sandra
Hees
012/458366
Vos Elvira
Hees
0479/644692
Hardy Paula
Martenslinde
089/412159
Oosterbosch Truda
Martenslinde
089/416674
Deroulou Karin
Mopertingen
089/244012
Hermans Ludo
Rosmeer
012/454079
Gijsens Barbara
Waltwilder
089/205935
Pauly Anne-Marie
Waltwilder
089/501359

Catechese ter voorbereiding van de eerste communie

Het Team van de Pastorale Eenheid (het TPE is uiteindelijk de verantwoordelijke voor catechese) heeft de organisatie van alle activiteiten ter voorbereiding van de Eerste Communie toevertrouwd aan een kleine werkgroep van vrijwilligers. En het is de bedoeling dat die werkgroep elk jaar wordt aangevuld met vrijwillige ouders en leerkrachten die ook hun bijdrage willen leveren aan de voorbereiding van de Eerste Communie.

Het seizoen van de Eerste Communie loopt elk jaar van september tot mei of juni.

Als de inschrijvingen voorbij zijn, gaan we zo vroeg mogelijk in de maand september van start met de maandelijkse ingroei-vieringen in de catechese-kerk te Hees. Tijdens het eerste trimester zijn deze ingroei-vieringen voor gezinnen met eerste communicanten samen met de gezinnen met een vormeling.

Na de kerstvakantie wordt elke ingroei-viering voor de eerste communicanten gevolgd door een kort catechese-moment in de kerk van Hees. 

Na de 4 catechese-momenten komt de maand mei met minstens 3 Eerste Communie-vieringen in de kerk van Hees: op de zesde en zevende paaszondag en op het feest van Onze Lieve Heer Hemelvaart.

Al deze samenkomsten ('minstens 8) worden voorbereid door de werkgroep. 

Als u interesse heeft om mee te werken in deze werkgroep, neem dan best even contact op met iemand van onderstaande vrijwilligers:

Medewerkers Eerste Communie

Eigenbilzen
Wijnen Therese
089/414386
Hees
Sals Sandra
012/458366
Hees
Vos Elvira
0479/644692
Martenslinde
Hardy Paula
089/412159
Martenslinde
Stevens Ernestine
089/413570
Mopertingen
Deroulou Karin
089/244012
Rosmeer
Hermans Ludo
012/454079
Waltwilder
Gijsens Barbara
089/205935
Waltwilder
Pauly Anne-Marie
089/501359

Catechese ter voorbereiding van het vormsel

De activiteiten ter voorbereiding van het vormsel werden door onze Pastorale Eenheid toevertrouwd aan de catechistenploeg, die namens ons allen deze belangrijke taak waarneemt: het geloof dat we gekregen hebben, doorgeven aan de kinderen en jongeren.

We zijn blij dat we kunnen rekenen op de inzet van een ervaringsrijke catechistenploeg die de voorbereiding van de vormselviering en samenkomsten van de jongeren voor haar rekening neemt.  

Tijdens de maandelijkse samenkomsten van de catechistenploeg (minstens 8 keer per jaar) wordt de viering en de maandelijkse samenkomst voorbereid. Het is een hele opgave om de samenkomsten inhoudrijk en boeiend te maken voor hedendaagse kinderen en jongeren. Maar anderzijds is het ook heel leerrijk omdat het de catechisten verplicht om het belang van het geloof voor zichzelf duidelijk te stellen.

Momenteel is onze catechistenploeg te klein: onverwachtse afwezigheden kunnen ons in de problemen brengen. Extra hulp is dus heel welkom en broodnodig ! Waarom zou ook u niet kunnen meewerken als vormselcatechist ? Speciale studie is niet nodig ! Geloof in de Heer en goede wil is voldoende !

Spreek hier eens over met een van deze catechisten !

Vormsel-catechisten

Eigenbilzen
Wijnen Therese
089/414386
Martenslinde
Thijs Ann
0474/857477
Mopertingen
Brepoels-Gabriels Magda
089/416965
Mopertingen
Deroulou Karin
089/244012
Mopertingen
Meers John
089/206301
Rosmeer
Hermans Ludo
012/454079

Catechese ter voorbereiding van het huwelijk

Ook de voorbereiding op de kerkelijke huwelijksviering gebeurt in onze pastorale eenheid nog steeds individueel en per koppel.

Pastoor-moderator Thieu Tielens (mtielens1@gmail.com - 0477/632873) ontvangt de kandidaten voor het kerkelijk huwelijk en legt met hen plaats, dag en uur vast.

Na de administratieve formaliteiten wordt er een persoonlijk voorbereidingstraject besproken. Dit bestaat hoofdzakelijk in het voorbereiden van een pastoraal gesprek (aan de hand van een vragenlijst) en in het voorbereiden van de huwelijksviering zelf. Het koppel krijgt hierbij ondersteuning in de mate dat zij dit wensen. 

We rekenen hierbij vooral op de verantwoordelijkheid van trouwlustigen.

Een tiental dagen voor de kerkelijke huwelijksviering volgt er nog een laatste afspraak voor de ondertekening van de huwelijksverbintenis, voor het pastorale gesprek en voor de bespreking van de details van de viering.

We hopen dat we er binnenkort in slagen om een gemeenschappelijke voorbereiding voor trouwlustige koppels te organiseren (dekenaal of diocesaan).