Overslaan en naar de inhoud gaan

wzz

Wat is Welzijnzorg ?

Welzijnszorg is een solidariteitsactie van de Vlaamse Kerk in het kader van de Advent, de voorbereidingstijd op het kersfeest. Het is een essentieel deel van de voorbereiding van het geboortefeest van onze Verlosser.

De advent is een tijd van bekering en ommekeer: de profeten en Johannes de Doper roepen ons op om anders te gaan leven en onze 'kromme wegen weer recht te maken'.

Pijlers van de Advent zijn:

- opnieuw meer aandacht hebben voor God (advent is een tijd geestelijke verdieping en van meer toeleg op de sacramenten)
- opnieuw meer aandacht hebben voor mede-mensen (advent is een tijd van meer aandacht voor de naaste)

De adventsactie Welzijnszorg wil ons helpen - omwille van ons geloof in God - en op Zijn vraag - meer aandacht hebben voor de medemens, in het bijzonder voor de armsten (die in het evangelie een bijzondere aandacht genieten).

Welzijnszorg bedoelt vooral:

(1) ons de ogen openen voor de armoede-problemen van medemensen (bewustmaking)

(2) kleine armoede-en welzijnsprojecten financieel ondersteunen.
Welzijnszorg is een NGO (niet-gouvernamentele hulporganisatie) die concrete hulp wil bieden en bestaande projecten wil ondersteunen (projectwerking en fondsenwerving).


(3) druk uitoefenen op de overheid om de oorzaken van armoede en onrechtvaardigheid weg te werken. Welzijnszorg ijvert voor structurele veranderingen (politieke actie).

(4) ons allemaal te motiveren om de handen uit de mouwen te steken en kleine concrete stapjes te zetten (concreet engagement)

 

Actie Welzijnszorg in onze pastorale eenheid

We proberen aan deze actie Welzijnszorg mee te doen door: 

- met een aantal vrijwlligers deel te nemen aan de Start-actie van Welzijnszorg (een diocesaan initiatief)
het thema tijdens de advent ter sprake te brengen in de weekendvieringen (adventshoekje, affiches, folders, banners...)
- tijdens de advent een actie Soep op de Stoep te organiseren (om aandacht te vragen)
- in het weekend van de 3° adventszondag een geldinzameling (collecte) te houden in alle weekendvieringen.
- een kerstactie Pakje voor Jezus en een bijzondere kerstcollecte te organiseren in samenwerking met Vincentius Bilzen