Van maandag tot vrijdag is er in de kerk van Mopertingen te 8.30 u.  altijd een eucharistieviering (of bij afwezigheid van de priesters een gemeenschappelijk gebedsmoment) ! 

Iedereen is hier van harte en zonder verplichtingen welkom ! Het is een zinvolle manier om de dag te beginnen met een moment van gebed, bezinning en ontmoeting met andere christenen.

Deze weekdagviering is een heel eenvoudige viering met 2 lezingen, voorbeden, stille tijd om te bidden en communie.
  
Voor de weekdagviering kan men via deze website een gebeds-of misintentie aanvragen. op onze homepage of via deze rechtstreekse link

GEWONE WEEKDAG-VIERINGEN

×