Onthaal van vreemdelingen in ons midden

Het is de bedoeling dat onze christelijke gemeenschap (vanuit humanitaire motieven geheel vrijblijvend en belangeloos) een helpende hand reikt aan mensen die omwille van uitzonderlijke omstandigheden gedwongen worden hun thuisland te verlaten en die in onze streken op zoek zijn naar een veilige toekomst.

Wij willen hen een deel van onze tijd, energie en vriendschap schenken, hopend dat zo hun leed en pijn wat kan gemilderd worden.

Door uw dagelijks werk of uw activiteit komt wellicht ook u nu en dan eens in contact met zulke personen of families waarvan u denkt dat ze gediend zouden zijn met wat extra hulp en/of begeleiding van medemensen, van niet-professionele vrijwilligers.

Wij zijn u heel dankbaar als u personen - die dit soort hulp nodig hebben of kunnen gebruiken - in contact wil brengen met onze pastorale eenheid of hen onderstaande contact-gegevens wil doorgeven zodat zij zelf ons kunnen contacteren.

We hebben lang niet altijd een pasklare oplossing voor de grote problemen van deze mensen maar we zullen wel ons best doen om met veel goede wil er mee naar te helpen zoeken...

Concreet denken wij hierbij bijvoorbeeld al aan

  • Schoolgaande kinderen en jongeren helpen  bij het lezen of bij het maken van hun taken en opdrachten
  • Een eenvoudige vervoersdienst of samen de bus nemen.
  • Een conversatie-groep om te oefenen in het spreken van de Nederlandse taal (als aanvulling op de taalles)
  • Peter of meter zijn van een familie of persoon die op zoek is naar huis, werk, sociaal netwerk enz...

Contactadres:
Jeff Brepoels (0473/824763)

×