Overslaan en naar de inhoud gaan
Missio-logo

Onze wereldwijde missie-opdracht

zaaiende hand

Jezus heeft aan zijn leerlingen de wens, opdracht en zending nagelaten om zijn Blijde Boodschap te verkondigen, in woord en daad, en dit wereldwijd. Dat is dus een missie (opdracht) voor de hele wereldkerk: alle leden, alle lokale kerkgemeenschappen zijn geroepen en gezonden tot dienstbaarheid aan die missie. 

Dit zal maar mogelijk worden vanuit een diepgaande relatie met Christus. Dat is meteen een van de voorname werkpunten van de organisatie Missio.

Missio ondersteunt wereldwijd projecten van de lokale kerkgemeenschappen waarbij men altijd uitgaat van de lokale verantwoordelijkheid en draagkracht.

Er wordt hoofdzakelijk gewerkt rond 3 projecten:

1. Kerkopbouw: bouw van kerken en gemeenschapscentra, catechese, geloofsverdieping, kerkelijke media....

2. Opleiding van kerkelijke verantwoordelijken: vorming van priesters, religieuzen, catechisten, pastorale verantwoordelijken...

3. Projecten voor kwetsbare kinderen: onderwijs, opvang van straatkinderen en weeskinderen en gezondheidszorg.

De fondsen-werving (collectes) gebeurt wereldwijd, in alle lokale kerkgemeenschappen.

dialoog

Missio in Belgie: 3 sleutelwoorden

1. Ontmoeting tussen lokale kerken, verschillende culturen, religies en generaties om samen iets te doen.

2. Dialoog met elkaar, in een geest van openheid en respect en met aandacht voor de eigen katholieke identiteit

3. Solidariteit in gebed, woord en daad, zodat de Blijde Boodschap gestalte krijgt.

 

 

Missio staat voor ontmoeting

Missio staat voor Dialoog

Missio staat voor solidariteit

Missie in onze pastorale eenheid

Boodschap van de paus

Elk jaar kijken we uit naar de boodschap van de paus ter gelegenheid van Wereldmissiezondag waarin hij ons herinnert aan onze missie en aan noden van de grote wereldkerk.

Wereldmissiezondag

Oktober is in de hele katholieke kerk de actiemaand van Missio. Elk Missio-land kiest dan een thema en een gastland uit. Centraal staat natuurlijk altijd de verkondiging en beleving van het evangelie. Dit mondt uit in een wereldwijd netwerk van solidariteit.

In heel de wereld viert men in de maand oktober Wereldmissiezondag, uitdrukking van solidariteit en verbondenheid tussen alle plaatselijke kerken en de wereldkerk. Bij die gelegenheid staan de vieringen van dat weekend helemaal in het teken van het thema van Wereldmissiezondag en houden we een voorgeschreven collecte waarvan de opbrengst integraal gaat naar een wereldfonds van waaruit plaatselijke missie-projecten gesteund worden.

Afrika-dag

In de Belgische kerk is er om de bekende historische reden nog een extra dag van solidariteit, in het bijzonder met de Afrikaanse kerken van Rwanda,  Burundi en Congo. Op het feest van de Openbaring houden we in alle vieringen een bijzondere collecte ter ondersteuning van deze jonge zusterkerken in Afrika. 

Actie Sterzingen

In sommige parochies in onze streken bestaat nog de mooie traditie dat school of catechesekinderen zich verkleden in koningen of wijzen en al zingend langs de deuren trekken. En het mooie is dat ze hun opbrengst helemaal schenken aan de kinderen in de arme landen.

Het is in onze pastorale eenheid een mooie traditie geworden dat we bij gelegenheid van Wereldmissiezondag (oktober) een praline-actie organiseren. Onze missie-vrienden verkopen heel lekkere pralines waarvan de opbrengst helemaal gaat naar projecten voor arme kinderen. Een steunende actie die tevens de aandacht trekt op het missie-thema...

pralines