Overslaan en naar de inhoud gaan

Liturgische medewerk(st)ers in onze Pastorale Eenheid

Liturgie (goddelijke eredienst) is een samenspel tussen enerzijds God en mens en anderzijds tussen de vele 'liturgische' actoren. Sinds het 2° Vaticaans Concilie streeft de liturgie om naast de voorganger zoveel mogelijk mensen 'actief' te laten deelnemen aan de Liturgie.

Liturgie is een gedeelde verantwoordelijkheid….

Hoe beter het samenspel, hoe mooier en rijker de liturgie kan worden…Zonder een of meerdere van deze actoren, kan men nog steeds liturgie vieren maar wordt de liturgie steeds armer en schraler !

Het geheel van alle liturgische activiteiten in onze Pastorale Eenheid wordt vanuit het Team (TPE) gecoordineerd en geanimeerd door Lambert Cuenen en parochieassitente Karen Deroulou. Dit is een breed werkveld en we zijn heel blij dat we mogen beroep doen op de inzet van vele plaatselijke vrijwilligers...

Misschien zou ook u graag mee zorg helpen dragen voor gebed en liturgie in uw gemeenschap of in onze pastorale eenheid. Misschien hebt ook u nog wat tijd om u in te zetten. Welk kan uw actieve bijdrage zijn ?

Eigenbilzen
Brepoels Hilde
0474/051672
Eigenbilzen
Moors-Vandooren Rina
089/411367
Grote Spouwen
Benats-Fagard Marie-José
012/451666
Hees
Sals Sandra
012/458366
Hees
Vos Elvira
0479/644692
Mopertingen
Brepoels Jeff
089/416965
Mopertingen
Deroulou Karin
089/244012
Mopertingen
Meers John
089/206301
Waltwilder
Gijsens Barbara
089/205935
Waltwilder
Pauly Anne-Marie
089/501359

Onthaal in de liturgie

Een goede liturgie begint eigenlijk al met een goed onthaal. Als men ergens op bezoek gaat wordt een warm en vriendelijk onthaal erg gewaardeerd. Dat is ook zo in de liturgische vieringen.

Als een kerkganger de kerk binnenkomt, is het belangrijk dat er iemand is om de gasten te ontvangen. Op sommige plaatsen en bij sommige gelegenheden kan dit de voorganger zijn, maar dit is niet altijd mogelijk !

Onthaal in de liturgie is een mooi dienstwerk voor mensen die dit goed kunnen en graag doen: iedereen die binnenkomt hartelijk begroeten en welkom heten, met een vriendelijk woord, een handdruk, of met een helpend gebaar laten aanvoelen dat men welgekomen is in de gemeenschap. Een zangbundel of een tekstbladje aanreiken, een praatje slaan, een woordje uitleg geven of een vrije plaats aanwijzen... Het kan allemaal helpen om zich vlugger thuis te voelen in de kerk, in die grote ruimte.

Onthaal is een grote en lang onderschatte bijdrage aan de liturgie.

Misschien kan dit uw bijdrage zijn aan de liturgie ? Misschien kan ook u wat vroeger naar de kerk komen en gastheer (vrouw) zijn voor de binnenkomende kerkgangers ? Spreek er eens over met een van deze mensen en bied hen uw hulp aan !

De koster(es) als verantwoordelijke van de sacristie

De meeste kerken beschikken over een koster(es) die in naam en opdracht van het kerkbestuur en de lokale gemeenschap zorg draagt voor de de sacristie en het priesterkoor.

Meestal gaat het hier over 1 of 2 vrijwillige personen die tegen een heel kleine onkostenvergoeding maar met heel veel liefde voor kerk en gemeenschap altijd paraat staan om de kerk te openen en te sluiten, de verwarming op te zetten, de gewaden te verzorgen, de kaarsen aan en uit te doen, kerkbezoekers te onthalen, op te ruimen, orde te scheppen…enz…

Heel vaak zijn ze een hele tijd vóór de viering al aan het werk en als iedereen al lang naar huis is zijn zij nog steeds bezig.

Dit is vooral een werk voor en achter de schermen, maar heel belangrijk voor de kerk.

Zie hier de lijst met de huidige vrijwilligers die zorg dragen voor de sacristies in onze Pastorale Eenheid. Alle helpende handen zijn welkom. Neem gerust contact op met iemand van hen.

Eigenbilzen
Degreve Monique
089/491969
Hoelbeek
Noben Willy
089/511537
Kleine Spouwen
Steegen Gilbert
089/491509
Martenslinde
Brepoels Luc
089/502655
Mopertingen
Brepoels Jeff
089/416965

Misdienaars

Nog niet zo lang geleden waren er voor elke viering meerdere misdienaars. De meeste kerken beschikten tot voor kort over een kleine of grote misdienaarsgroep. Men deed daarvoor beroep op de schoolgaande kinderen, vanaf het eerste leerjaar tot het zesde leerjaar.

Spijtig genoeg is de misdienaarsgroep heel erg klein geworden en hebben de meeste kerken zelfs helemaal geen misdienaars meer. Dit is heel zeker een verarming voor onze liturgie.

Gelukkig hebben we in enkele kerken nog een aantal grotere jongeren die bij gelegenheid bereid zijn om de priester aan het altaar bij te staan (aanbrengen van de offergaven, wierook, begeleiding bij het voorlezen van het evangelie en de uitreiking van de communie…)

en... Acolieten

Dit zijn de 'grote' of 'volwassen' misdienaars die vooral helpen bij de kerkelijke uitvaart. Hun taak bestaat er in het kruis te dragen, het wijwater en de wierook aan te brengen en alzo de voorganger of de uitvaartleider te assisteren tijdens de uitvaartliturgie.

Meestal vergezellen ze de celebrant ook aan de ingang bij het verwelkomen van de rouwstoet en aan de uitgang bij het uitgeleide doen.

Ook hier weer: zonder acoliet kan het ook maar is het minder mooi, plechtig en waardig !

Een viering zonder misdienaar is wel mogelijk maar in de liturgie met een misdienaar (kind, jongere, volwassene) wordt er veel meer mogelijk.

Als u een handje wil toesteken of het wil leren, neem dan gerust eens contact met een van onderstaande personen:

Uw bijdrage kan dus heel gemakkelijk een grote meerwaarde zijn. Dankbaarheid, waardering van velen, een kleine attentie en ook hulp en begeleiding is verzekerd !

Neem gerust contact op met de verantwoordelijke: diaken Ludo.

Misdienaars

Acolieten

Noben Willy
Hoelbeek
089/511537
Flameugh Armand
Kleine Spouwen

Lectoren

In onze Pastorale Eenheid zijn er vele lectoren die actief deelnemen aan de liturgie door voor te gaan  in de verwelkoming of de inleiding, de vraag om vergeving, de eerste en tweede lezing, de voorbede en de bezinning of het dankgebed na de communie.

Er wordt op voorhand een beurtrol opgesteld met lectoren voor de verschillende vieringen. Meestal zijn er 2 lectoren per weekendviering voorzien. Als iemand belet is, zorgt hij of zij zelf voor een plaatsvervanger.

Iedereen kan vrij aangeven hoe vaak en op welke plaats men dienstbaar wil zijn als lector.

Goed en verstaanbaar lezen is een grote dienst aan God en aan de gemeenschap.

Het is een kunst die men zich moet eigen maken. Oefening en vorming kunnen daartoe bijdragen. Op regelmatige tijdstippen worden de lectoren daarom uitgenodigd voor een plaatselijk of diocesaan vormingsmoment.

Sommige lectoren bewijzen ook hun diensten tijdens de gebedswake op de vooravond en tijdens bijzondere gebedsmomenten zoals het woensdagavond in de advent en de vasten.

We zijn blij en dankbaar dat er in onze Pastorale Eenheid zoveel vrijwillgers dienstbaar zijn als lector.

Verantwoordelijke en coordinator van deze groep is: Lambert Cuenen - lambert.cuenen@telenet.be - +32/89502816.

Wie interesse heeft om bij bepaalde gelegenheden ook de dienst van lector te vervullen, kan best contact opnemen met een van de actieve lectoren:

Achten Ria
Eigenbilzen
089/414277
Degreve Monique
Eigenbilzen
089/491969
Degrève Nelly
Eigenbilzen
089/414238
Moors Nestor
Eigenbilzen
089411367
Swennen Frans
Eigenbilzen
089/411590
Bruninx-Parthoens Marie-Josée
Grote Spouwen
0484/544757
Hardy Robert
Grote Spouwen
012/452760
Jackers Ingrid
Grote Spouwen
012/453780
Jeurissen Marie-Christine
Grote Spouwen
089/515441
Lathouwers Roger
Grote Spouwen
012/451995
Moors-Franssen Paula
Grote Spouwen
012-452448
Sals Sandra
Hees
012/458366
Brepoels Guy
Hoelbeek
089/415482
Moesen Johan
Hoelbeek
089/246412
Oben*Clerx Mieke
Kleine Spouwen
089/414862
Deroulou Karin
Mopertingen
089/244012
Meers John
Mopertingen
089/206301
Moors Miel
Mopertingen
089/411137
Neven Maria
Rosmeer
012/453992
Vanvinckenroye Christiane
Rosmeer
012/451928
Cuenen Lambert
Waltwilder
089/502816
Gijsens Barbara
Waltwilder
089/205935
Jacobs-Hoessels Adie
Waltwilder
089/415283
Pauly Anne-Marie
Waltwilder
089/501359

Gebedsleiders

We zijn blij dat we in alle kerken gevormde mannen en vrouwen hebben die voorgaan in de gebedsvieringen aan de vooravond van een kerkelijke uitvaart, in de vieringen op Allerheiligen-namiddag, in sommige schoolvieringen, tijdens feestelijke bijeenkomsten van groepen of gelegenheden allerhande….

Het is een heel belangrijke taak, te vergelijken met die van de lector, maar met de bijkomende opdracht om voor te gaan, leiding te nemen…

Daarom is voorbereiding en vooral permanente vorming belangrijk… en ook overleg.

Voor mooie vieringen is het nodig dat de gebedsleiders goed samenwerken met organist, zangkoor en letoren.

Verantwoordelijke van deze groep is Pastoor Thieu Tielens (mtielens1@gmail.com - 0477/632873)

Wie graag de vorming van gebedsleider in onze Pastorale Eenheid wil volgen en hierin dienstbaar wil zijn,  spreekt best eens met een van onderstaande gebedsleiders:

Degreve Monique
Eigenbilzen
089/491969
Degrève Nelly
Eigenbilzen
089/414238
Moors-Franssen Paula
Grote Spouwen
012-452448
Vos Elvira
Hees
0479/644692
Vranken Inge
Hees
012/395325
Brepoels Guy
Hoelbeek
089/415482
Moesen Johan
Hoelbeek
089/246412
Oben*Clerx Mieke
Kleine Spouwen
089/414862
Brepoels Jeff
Mopertingen
089/416965
Deroulou Karin
Mopertingen
089/244012
Moors Miel
Mopertingen
089/411137
Neven Maria
Rosmeer
012/453992
Cuenen Lambert
Waltwilder
089/502816
Jacobs-Hoessels Adie
Waltwilder
089/415283

Uitvaartleiders

Wegens de voortschrijdende veroudering en de verkleining van de priestergroep heeft ons bisdom Hasselt besloten om vanaf 1 januari 2015 de kerkelijke uitvaart niet meer in de vorm van een eucharistieviering te laten doorgaan maar wel als een gebedsviering. Daardoor is het mogelijk geworden dat ook niet-gewijde bedienaren de kerkelijke uitvaart leiden.

Zij hebben allen daartoe een speciale opleiding gevolgd, en stage doorlopen en werden door onze bisschop om de kerkelijke uitvaarten in de Pastorale Eenheid Sint-Helena en dit voor een periode van 6 jaren.

Zij nemen daarvoor op voorhand contact op met de familie om de kerkelijke uitvaart voor te bereiden.

In samenwerking met de lokale contactpersonen, de koster, de lector, organist en zangkoor zullen ze de rouwende families zo goed mogelijk bijstaan en meehelpen aan een zinvolle en troostvolle kerkelijke uitvaart.

Zo is er nu in onze Pastorale Eenheid een uitvaartteam met zes uitvaartleiders:

 

Cuenen Lambert
Waltwilder
089/502816
Deroulou Karin
Mopertingen
089/244012
Hermans Ludo
Rosmeer
012/454079
Jadoul Bernard
Eigenbilzen
089/413088
Tielens Mathieu
Kleine Spouwen, Martenslinde, Mopertingen
089/256683
Wijnen Therese
Eigenbilzen
089/414386

Kerkzangers - Kerkkoren

Een zangkoor is belangrijk voor een mooie liturgie. Zingen, meezingen, of voorgaan in het zingen is een heel waardevolle bijdrage aan de liturgische viering.

Deelname aan de kerkzang is een dubbele deelname: zingen is tweemaal bidden.

Daarom moet een kerkelijk zangkoor altijd op de eerste plaats ten dienst staan van de liturgie en van de kerkgangers.

Maar daarnaast kan een koor natuurlijk ook nog andere doelstellingen hebben zoals het zingen van profane liederen, optredens en deelname aan culturele evenementen.

Als u graag samen zingt (in de kerk) en bereid bent om daar ook voor te oefenen, kunt u best een contact opnemen met een van onderstaande contactpersonen

 

Eigenbilzen
Sint-Ursulakoor
Cyriel Deprez
089/416523
Grote Spouwen
Kerkkoor
Robert Rondags
012/455924
Grote Spouwen
Syliakoor
Julie Vroonen
0496/287962
Hees
Zangkoor D.E.H.O.
Lucien Timmerman
0476/658790
Hoelbeek
Sint-Adrianuskoor
Lorenza Mola
089/491874
Kleine Spouwen
Sint-Amanduskoor
Leon Vanharen
089/412336
Martenslinde
Zangkoor
Hilda Caubergh
089/*492143
Mopertingen
Gelegenheidskoor
Jeff Brepoels
089/416965
Mopertingen
Wivinakoor
Dominique Poot
089/411649
Waltwilder
Sint-Remigiuskoor
Lutgarde Vanherle
0479/769050

Organisten

We zijn heel blij en dankbaar dat we voor de liturgie in onze Pastorale Eenheid  meestal beroep kunnen doen op een aantal vrijwilligers-organisten, die in de mate van het mogelijke bereid zijn om onze kerkdiensten te begeleiden op het orgel

Vermits zij allemaal gewaardeerd en veel gevraagd worden, is het geraadzaam om hen tijdig te contacteren en met hen goede afspraken te maken, oa. ook over een billijke onkosten-vergoeding waarop ze recht hebben…

 

Grote Spouwen
Blokken Filip
089/417180
Rosmeer
Cleuren Bertho
012/451541
Eigenbilzen
Manshoven Etienne
089 41 38 47
Hees
Moors Pier
0476/ 22 63 17
Waltwilder
Vanhees Martin
089/415643
Vos Martin 012/454609

Bloemschik(st)ers - Kerkversiering

Bloemen zeggen zoveel zonder woorden…

Er zijn in onze kerken meerdere vrijwilligers of mensen van de lokale ploegen die de bloemen in de kerk verzorgen.
Levende bloemen spreken dezelfde woorden als brandende kaarsen op het altaar:  jezelf geven, langzaam verwelken of opbranden om mensen schoonheid, licht en warmte te geven en ondertussen jezelf op te offeren, zoals Christus ook doet op het altaar.

Oprechte dank aan al die mensen die steeds weer zorgen voor een mooi versierde kerk of gebedsruimte.

Wie graag wil meewerken met het schikken van de bloemen in de kerk neemt best contact met een van deze personen  !

 

Eigenbilzen
Brepoels Hilde
0474/051672
Eigenbilzen
Moors-Vandooren Rina
089/411367
Grote Spouwen
Benats René
012/451666
Grote Spouwen
Lathouwers Jella
012/454128
Kleine Spouwen
Oosterbosch Olga
089/415685
Mopertingen
Brepoels Jeff
089/416965

Kerkpoets

Het dagelijks onderhoud van onze kerkgebouwen gebeurt in sommige kerken door de kosters en in andere kerken door enkele plaatselijke vrijwilligers die regelmatig met emmer, dweil of stofzuiger aan het werk zijn.

We streven er naar minstens 1 maal per jaar, liefst voor Pasen, in elke kerk een grote poets te houden. Gods huis verdient dat !

Zo kunnen we – zelfs als de gelegenheid zich maar nu en dan voordoet – blijven vieren in een mooie en propere kerk.

Dank u wel aan al deze vrijwilligers.

Wil jij ook wel eens komen helpen bij het poetsen van een van de kerken, neem dan gerust contact op met een van de volgende personen !

Eigenbilzen
Brepoels Hilde
0474/051672
Eigenbilzen
Moors-Vandooren Rina
089/411367
Grote Spouwen
Benats René
012/451666
Grote Spouwen
Lathouwers Jella
012/454128
Kleine Spouwen
Oosterbosch Olga
089/415685
Mopertingen
Brepoels Jeff
089/416965

Kerststalbouwers

Jaarlijks mogen we in de meeste kerken rekenen op een groep enthousiaste mensen die bij het krieken van de dag aan de kerk klaar staan om de kerststal op te bouwen. Deze kerststalbouwers werken volgens een goede planning, slepen met kerstbomen, halen beelden uit de kelder of van zolder, voorzien alle sterren en lampjes van stroom, ... er komt heel wat bij kijken...

En overal is wel iemand die zorgt voor iets lekkers en voor warme koffie… Het zijn van die kleine dingen die het doen!

Dank je wel 'bouwers' die jaarlijks in de kerk en ook buiten de kerk de kerstsfeer laten zien en voelen aan alle voorbijgangers…

En na Driekoningen of het feest van het doopsel van Jezus komen diezelfde mensen weer opdagen om alles weer netjes op te ruimen en wat kapot gegaan is te herstellen….

Veel dank en waardering.

Wilt u ook een handje helpen ? Neem dan maar eens contact met iemand uit onderstaande lijst