Overslaan en naar de inhoud gaan

Praktische informatie over de eerste communie in de Kerk

De eerste communie wordt in onze Pastorale Eenheid Sint-Helena niet (meer) ingericht door de school of door één lokale gemeenschap maar door de Kerk, door de gemeenschap van de vrienden van Jezus.

Het gebeuren van de eerste communie gaat daarom altijd door in de kerk, in het huis van Jezus, best op de plaats waar de gelovige gemeenschap elke zondag samenkomt om bij Jezus te zijn...

In principe kan men echter elke zondag – in elke eucharistieviering - de communie doen.

Maar omdat het de eerste keer is, en omdat het voor de kleinsten heelwat voorbereiding en inspanning vraagt, maken we er speciaal voor de 6 à 7-jarigen een mooi feest van: met iedereen die erbij wil zijn: met de ouders, de familie, de leerkrachten , met de vriendjes, met heel de gelovige gemeenschap....

Wie helpt ons bij de voorbereiding van de eerste communie?

Zeker in deze tijd - waarin de meeste kindjes niet meer gewoon zijn om regelmatig deel te nemen aan het kerkelijk leven -  vraagt de eerste communie heel wat werk, voorbereiding en vooral inspanning:  voor de betrokken kindjes maar ook voor de ouders, en eigenlijk voor het hele gezin, ook voor de leerkrachten en zelfs ook voor de mensen van de gelovige gemeenschap.

Eigenlijk hebben we een langere tijd (een gans jaar) nodig en ook de hulp en de samenwerking van velen.... (priester, diaken, catechisten, leerkrachten, ouders, grootouders, parochieteams enz...). Iedereen  heeft bij de voorbereiding een eigen taak te vervullen:

1° al doende leren vieren - samen met anderen - in de kerk (8 maandelijkse ingroei-vieringen)

In de catechesekerk van Hees leren de kindjes (samen met hun ouders) tijdens de maandelijkse ingroei-vieringen  al gaan-de-weg en al doende een vriend van Jezus te worden: samen met ouders, het gezin, vrijwillige leerkrachten, catechisten en begeleiders en de zondagse kerkgangers.

Samen leren we stap voor stap Jezus beter kennen: in de ontmoeting met andere mensen, door samen te luisteren naar de verhalen over Jezus en door te zoeken naar wat ze voor ons betekenen.

Ook leren wij er samen tot Jezus te spreken (bidden), mooie liedjes te zingen en Hem te ontdekken in het brood en wijn op de tafel.

Zoals jonge voetballers 'al doende' en door te veel oefenen leren voetballen, zo leren wij als vrienden van Jezus  'al doende'  ons geloof in Jezus te vieren.

2° eenvoudige basis-catechese (inloop-momenten)

Tijdens het schooljaar organiseren we een 4-tal catechese-momenten voor ouders en kindjes tesamen. Dit zijn 'inloop-momenten' voor ouders en kindjes. We helpen de ouders om hun kinderen zo veel mogelijk zelf voor te bereiden. 

3° voorbereiding in de school

In de godsdienstles op school leert de leerkracht van het eerste leerjaar of de leerkracht van Rooms-Katholieke godsdienst aan de kindjes alles wat ze volgens de leerplannen moeten weten over Jezus, over zijn verhalen, over wat Jezus van ons vraagt,  over de kerk, het brood, de wijn enz... De basisscholen van alle netten hebben daarvoor hun eigen handleiding en hun eigen leerplannen.

Het is daarom zeker nodig en belangrijk dat de kindjes in de lagere school de Rooms-Katholieke godsdienstles volgen!

Om het even waar de kindjes naar school gaan - allen krijgen dezelfde catechetische voorbereiding.

En alle kindjes kunnen voor de eerste communie probleemloos aansluiten bij elke  groep.

We zijn erg dankbaar tegenover de leerkrachten die vrijwillig en graag helpen bij het inoefenen van liedjes en van de teksten van de eerste communie-viering. Sommigen brengen ook met hun klas een bezoek aan de plaatselijke kerk.

4° In het gewone dagelijkse leven

Tot slot is het heel belangrijk dat de kindjes  (aan tafel) met mama en papa, met oma en opa, broers en zusjes, peter en meter leren spreken over Jezus en over de eerste communie en samen enkele opdrachtjes kunnen vervullen ter voorbereiding.

Wanneer doen we de  eerste communie?

Na de paasvakantie - meestal in de maand mei - als we samen de hele weg hebben afgelegd, oefenen we nog enkele keren in de kerk en dan zijn we klaar om het grote feest te vieren...met ons gezin, onze klasvrienden, en allen die uitgenodigd worden.

Gewone data van de eerste communie-vieringen

Voorlopig (afhankelijk van de mogelijkheden) organiseert onze Pastorale Eenheid de eerste communie-vieringen op 3 momenten:

- Op de zondag vóór Hemelvaart: de 6° paaszondag (traditioneel voor de kindjes van Hoelbeek, Martenslinde en Kleine Spouwen)
- Op de dag van OL-Heer-Hemelvaart (traditioneel voor de kindjes van Eigenbilzen, Mopertingen en Rosmeer)
- Op de zondag na Hemelvaart: de 7° paaszondag (traditioneel voor de parochies Hees, Grote Spouwen en Waltwilder).

Gezinnen kunnen altijd - om allerlei redenen - aansluiten bij een andere viering dan die voorzien is voor hun traditionele gemeenschap.

We doen allemaal ons best om er een mooie en feestelijke dag van te maken:  met een mooi versierde tafel van Jezus,  met mooie kleren, met foto's, met een fijn familiefeest, en misschien wel met geschenkjes...  We zullen allen blij en gelukkig zijn !

Voor een goede organisatie

- Elk gezin moet eerst en vooral goed nadenken (een keuze maken) en zich dan tijdig inschrijven bij de Pastorale Eenheid (uitsluitend via deze website - niet via de school). En zich even goed afvragen of de de activiteiten van de EK-voorbereiding wel combineerbaar zijn met de gezinsagenda en andere prioriteiten (zoals sport, hobby of vakantie).

ZIE HIER DE LINK NAAR HET VOORLOPIGE PROGRAMMA EN KALENDER VAN DE EK-VOORBEREIDING 2024-25

- aan de gezinnen wordt een klein inschrijfgeld gevraagd als deelname ie onkosten
- we zijn dankbaar om de hulp en de goede samenwerking van vele helpende handen (priester, diaken, leerkrachten, catechisten, vrijwillige ouders en medewerkers uit parochies...).
- Wie wenst kan deelnemen aan de werk-en stuurgroep (begeleiding, vrijwillige ouders en leerkrachten).
- Voor nog meer concrete details neemt u best even contact op met iemand van de voorbereidende werkgroep !
ZIEHIER CONTACTGEGEVENS EERSTE COMMUNIE

Als de inschrijvingen open zijn (tussen begin juni en begin september), kan men hier inschrijven en deelnemen aan de voorbereiding en de viering van de eerste communie.