Overslaan en naar de inhoud gaan

                                                           (VOORLOPIGE) KALENDER VAN DE VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE IN 2025
                                                                                                               (zal pas definitief en officieel worden na de info-samenkomst voor ouders)

In deze moderne tijden hebben we een langere periode (een gans jaar ?) nodig en de hulp van velen.... (priester, diaken, catechisten, leerkrachten, ouders, grootouders, parochieteams enz...) om ons goed voor te bereiden op het grote feest van de eerste communie...

Onderstaande activiteiten maken allemaal deel uit van de totale voorbereidings-weg van de eerste communie:

1° DE 8 MAANDELIJKSE INGROEI-VIERINGEN

Tijdens de maandelijkse ingroei-vieringen in de catechesekerk van Hees leren de kindjes (samen met hun ouders en andere kerkgangers)  gaan-de-weg en al doende een vriend van Jezus te worden.

Samen leren we stap voor stap Jezus beter kennen: in de ontmoeting met andere mensen, door samen te luisteren naar de verhalen over Jezus en door te zoeken naar wat ze voor ons betekenen.

Ook leren wij er samen tot Jezus te spreken (bidden), mooie liedjes te zingen en Hem te ontdekken in het brood en wijn op de tafel. Zoals jonge voetballers 'al doende' en door te veel oefenen leren voetballen, zo leren wij als vrienden van Jezus  'al doende'  ons geloof in Jezus te vieren.

2° DE 4 INLOOP-WEEKENDS

Tijdens het schooljaar organiseren we een 4-tal catechese-momenten voor ouders en kindjes tesamen. Dit zijn 'inloop-momenten' voor ouders en kindjes. We helpen de ouders om hun kinderen zo veel mogelijk zelf voor te bereiden. 

Tijdens tijdens een zelf gekozen moment op zaterdag of zondag van het inloop-weekend komen de (groot)-ouders met het kindje naar de kerk in Hees en doorlopen er samen een eenvoudig parcours (met interactieve doe-opdrachten). Dit duurt meestal tussen 30 en 45 minuten....

3° DE VOORBEREIDING IN DE BASISSCHOOL

In de godsdienstles op school leert de leerkracht van het eerste leerjaar of de leerkracht van Rooms-Katholieke godsdienst aan de kindjes alles wat ze volgens de leerplannen moeten weten over Jezus, over zijn verhalen, over wat Jezus van ons vraagt,  over de kerk, het brood, de wijn enz... Het is daarom zeker nodig en belangrijk dat de kindjes in de lagere school de Rooms-Katholieke godsdienstles volgen!

4° BIJ DIT ALLES IS DE HULP VAN OUDERS EN GROOTOUDERS ONMISBAAR !

Gelieve - alvorens in te schrijven - deze voorgestelde kalender van de voorbereiding goed en nauwkeurig na te kijken...en na te gaan of dit past in uw gezinsagenda....

Volgende activiteiten behoren samen tot de VOORBEREIDINGS-WEG van de EERSTE COMMUNIE (voorlopige versie)

zondag

01/06/2024

 

Start van de inschrijvingen voor Eerste Communie via de website www.bilzen-oost.be

zondag

08/09/2024

 

Sluiting van de inschrijvingen voor Eerste Communie via de website

zondag

15/09/2024

9:30:00

1° ingroeiviering voor EK en vormelingen in Hees

donderdag

19/09/2024

19:30:00

Info-samenkomst voor ouders van Eerste Communie

donderdag

13/10/2024

9:30:00

2° ingroeiviering voor EK en vormelingen in Hees

zaterdag
zondag

18/10/2024
19/10/2024

10:30:00

1° Inloopweekend Catechese voor 1° Communie - 1° moment (tot 16:00 u in Hees)

zondag

10/11/2024

9:30:00

3° Ingroeiviering voor EK en vormelingen in Hees

zaterdag
zondag

23/11/2024
24/11/2024

9:30:00

2° Inloopweekend Catechese voor 1° Communie - 2° moment (tot 17 u. in Hees)

zondag

8/12/2024

9:30:00

4° ingroei-viering voor EK en vormelingen in Hees

zondag

25/12/2024

9:30:00

Kerstviering voor gezinnen met kinderen in de kerk van Hees

zondag

12/01/2025

9:30:00

5° ingroeiviering voor EK in de kerk van Hees

zondag

2/02/2025

9:30:00

6° Ingroeiviering voor EK in de kerk van Hees

zaterdag
zondag

22/02/2025
23/02/2025

9:30:00

3° Inloopweekend Catechese voor 1° Communie - 3° moment (tot 17 u. in Hees)

zondag

2/03/2025

9:30:00

7° ingroei-viering voor EK in Hees

zaterdag
zondag

21/03/2025
22/03/2025

10:30:00

4° Inloopweekend Catechese voor 1° Communie - 4° moment (tot 16:00 u in Hees)

zondag

30/03/2025

9:30:00

8° ingroei-viering voor EK in Hees

zondag

18/04/2025

9:30:00

Paasviering voor gezinnen met kinderen in de kerk van Hees

zondag

25/05/2025

9:30:00

EK-viering-01 in 2025 (voor Martenslinde, Hoelbeek, Kleine Spouwen)

donderdag

29/05/2025

9:30:00

EK-viering-02 in 2025 (voor Mopertingen, Eigenbilzen, Rosmeer)

zondag

1/06/2025

9:30:00

EK-viering-03 in 2025 (voor Waltwilder, Hees, Grote Spouwen)

zondag

22/06/2025

9:30:00

Dankviering voor EK en vormelingen in de kerk van Hees

Gelieve - alvorens in te schrijven - deze voorgestelde kalender van de voorbereiding goed en nauwkeurig na te kijken...en na te gaan of dit past in uw gezinsagenda...