Overslaan en naar de inhoud gaan

Dit is de voorlopige kalender met planning van de vormselvoorbereiding voor 2024-25.
Deze kalender zal pas defintief worden na de afsluiting van de inschrijvingen en na de info-samenkomst voor ouders en tochtgenoten.

Het geheel van de vormselvoorbereiding bestaat uit  een 8-tal vormsel-activiteiten (ongeveer maandelijks van september tot april) in en rondom de kerk van Hees (Heesstraat 3C): het zijn gewone samenkomsten in kleine groep en ook 4 inloop-weekends. 

De samenkomst in grote of kleine groep duurt ongeveer van 9.30 u. tot 11.45 u en begint met deelname aan de ingroei-viering, samen met ouders en tochtgenoten, andere gezinsleden en gewone kerkgangers. Tijdens het eerste trimester nemen ook de gezinnen met een eerste communicant hieraan deel. De samenkomsten in groep zijn soms voor de vormelingen alleen en soms ook samen met de tochtgenoten.

Er zijn ook 4 inloop-weekends: dat zijn 4 weekends waarin de vormeling (vergezeld door de tochtgenoot) op een zelf gekozen moment (ofwel op zaterdag ofwel op zondag) naar de kerk van Hees komt om daar samen een kort catechetisch parcours (met opdrachten) af te leggen. Dit neemt meestal tussen 45 en 60 minuten in beslag. 

De groeps-samenkomsten, de ingroeivieringen en de inloop-weekends vormen samen de totale weg van de vormselvoorbereiding. Er wordt van elke kandidaat-vormeling verwacht om die weg volledig af te leggen. 

We spreken op voorhand duidelijk af: alle gemiste samenkomsten (omwille van ziekte, familie, sport of hobbyactiviteiten) dienen vóór de eendaagse bijgewerkt te worden tijdens de inhaal-samenkomsten. 
 

                                                                                                                 (VOORLOPIGE) KALENDER VORMSELVOORBEREIDING IN 2024-25

zondag
01/06/2024

Begin van de inschrijvingen via de website

 
donderdag
05/09/2024

infoavond voor ouders en tochtgenoten

in de kerk van Hees
zondag
08/09/2024

Einde van de inschrijvingen via de website

 
zondag
15/09/2024

1ste   ingroeiviering + wandeltocht: catechese over bidden als spreken met Jezus

wandeltocht
zondag
13/10/2024

2de ingroeiviering

in de kerk van Hees
zaterdag
zondag
19/10/2024
20/10/2024

1ste inloopweekend: catechese over samen komen op zondag in het huis van de Heer

in de kerk van Hees
zondag
10/11/2024

3de ingroeiviering

in de kerk van Hees
zaterdag
zondag
23/11/2024
24/11/2024

2de inloopweekend: catechese over luisteren naar de verhalen over Jezus:

in de kerk van Hees
zondag
08/12/2024

4de ingroeiviering+ catechese over Vergeving vragen en geven

in de kerk van Hees
woensdag
25/12/2024

Kerstviering voor gezinnen met kinderen

in de  kerk van Hees
zondag  
19/01/2025

5de ingroeiviering + catechese over Ja zeggen

 
zondag  
09/02/2025

6de ingroeiviering

in de kerk van Hees
zaterdag
zondag
22/02/2025
23/02/2025

3° inloopweekend: catechese over danken en delen

in de kerk van Hees
zondag  
16/03/2025

7de ingroeiviering

in de kerk van Hees
zaterdag
zondag
22/03/2025
23/03/2025

4° inloopweekend: catechese over Liturgisch jaar

in de kerk van Hees
zondag  
06/04/2025

8ste ingroeiviering + catechese over het vormsel

 
zondag
20/04/2025

Paasviering voor gezinnen met kinderen

in de kerk van Hees
woensdag
woensdag
23/04/2025
30/04/2025

Inhaalsamenkomsten voor vormelingen

 
zaterdag
10/05/2025

Eendaagse voor vormelingen

 
zondag
11/05/2025

1° vormselviering te 9.00 u. in de kerk van Hees

 
zondag  
18/05/2025

2° vormselviering te 9.00 u. in de kerk van Hees

 
zondag
22/06/2025

Dankviering tgv einde school-en werkjaar

 

Wil aub zo goed zijn om - alvorens in te schrijven - in het gezin eerst goed na te denken en met elkaar te spreken over 2 belangrijke vragen:

- zijn we als gezin (ouders en vormeling) voldoende gemotiveerd om deze weg van de vormselvoorbereiding tot het einde te gaan ?

- is ons gezin en vooral de vormeling praktisch in de mogelijkheid om het hierboven voorgestelde voorbereidingsprogramma uit te voeren ? Laat onze gezins-agenda dit  toe ?  Maken we de keuze om mee te doen  ?

In geval van twijfels of vragen: neem gerust en vrijblijvend even contact op met parochieassistente Karin, diaken Ludo of met een van de vormselcatechisten. Ziehier de contactadressen