Recente Berichten

Waltwilder-bedevaart
20/04/2024

1 MEI BEDEVAART NAAR ZUTENDAAL

Als sinds vele jaren trekt de parochie Waltwilder jaarlijks op 1 mei naar Zutendaal voor een bedevaart.

Ook dit jaar worden we daar verwacht te 11 u. voor een mooie eucharistieviering samen et andere bedevaarders in de kerk van Zutendaal. Viering zal opgeluisterd worden door St-Remigiuskoor van Waltwilder.

Vertrek aan OC Ter Willer; voetgangers om 08.15 u. en fietsers om 09.45 u.

Hartelijk welkom !

Bedevaart naar Zutendaal
18/04/2024

MET PASTORALE EENHEID OP BEDEVAART NAAR ZUTENDAAL

Op vrijdag 3 mei 's avonds gaan we  - zoals elk jaar - op bedevaart naar OLV Heil der Kranken te Zutendaal.

Om 20.30 u. vieren we samen de eucharistie in de kerk van Zutendaal.

De voetgangers vertrekken op het kerkplein te Mopertingen te 18.15 u. Iedereen kan onderweg vrij aansluiten.

Voor meer inlichtingen: Jeff Brepoels - 089/416965.

Kermismaandagen-voorjaar
18/04/2024

KERMISMAANDAG-VIERINGEN IN DIT VOORJAAR

In onze streken bestaat (nog) de mooie traditie om daags na kermiszondag een zielendienst te houden ter herdenking van de overledenen.
Dit is een overblijfsel uit de tijd van de agrarische samenleving.

Kermismaandag te 10.30 u. komen velen - soms vanuit andere dorpen - naar de parochiekerk om er in een mooie viering te bidden ter gedachtenis van degenen die op het kermisfeest er niet meer bij zijn.

De kermismaandagvieringen zijn meestal feestelijke, stemmige en innige vieringen met deelname van lector, zangkoor en orgel.

En velen brengen na de viering een kort bezoekje aan het graf of het columbarium van hun geliefden.
En meestal is er tijd om om er (vroegere) dorpsgenoten te ontmoeten.

RPE-mei 2024
16/04/2024

Raad van de Pastorale Eenheid

Volgende samenkomst van de RAAD VAN DE PASTORALE EENHEID

voor alle plaatselijke pastorale medewerk(st)ers

op MAANDAG 6 MEI te 19.30 u. in de zaal te MARTENSLINDE

met zoals altijd: kans voor ontmoeting, gebed, evaluatie, planning en afspraken....

ALLEN OP POST !

Verrijzenis-2024
01/04/2024

Nu Pasen voorbij is

Nu de vieringen van de Goede Week en Pasen weer voorbij zijn,
past alleen maar een groot woord van dankbaarheid en tevredenheid:

- omdat alles weer heel goed verlopen is
- omdat we heel 'te-vrede-n' mogen zijn met opkomst en deelname
- omdat alle vieringen 'kwalitatief' (mooi verzorgd, sereen, sfeervol) verliepen
- omdat onze kerken weer piekfijn, uiterst proper en heel mooi versierd waren
- omdat er een heel goeie, vlotte, aangename en voorbeeldige samenwerking was tussen al onze medewerk(st)ers 

Hartelijk proficiat hiervoor
en erg bedankt...aan allen die hier aan meewerkten.

Ik hoop dat u er ook van genoten heeft...

En nu maar genieten van het 'nieuwe leven'....want het leven gaat NIET gewoon verder !

Misbruik
28/11/2023

GODVERGETEN - de TV reeks over misbruik in de Kerk

Wat doet de Kerk om misbruik aan te pakken? Ook bij vrijgestelden en andere medewerkers in de Kerk rezen daarover heel wat vragen.

Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar informatie en transparante communicatie ging vanuit de bisschoppenconferentie een mail naar medewerkers en vrijgestelden in de bisdommen.

De bedoeling is dat de inhoud daarvan (een inleidende nota en een overzichtsdocument) ook de brede geloofsgemeenschap bereikt en al wie op de hoogte wil zijn van de belangrijkste acties en initiatieven die in de Kerk werden genomen vanaf de eerste meldpunten in 1997 tot het meest recente jaarrapport van september 2023.

INITIATIEVEN en ACTIVITEITEN

KALENDER MET DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

Foto impressies

×