Recente Berichten

EK en vormsel-data-2024
09/05/2023

Vormsel en Eerste Communie in 2024

1. DATA VORMSELVIERINGEN IN 2024
- 1° viering: op de 4° paaszondag: zondag 21 april 2024 te 09.00 u. in de kerk van Hees (max. 30 deelnemers)
- 2° viering: op de 5° paaszondag zondag 28 april 2024 te 09.00 u. in de kerk van Hees)

(deze 2° viering gaat alleen door als er op 03 sept. 2023 meer dan 30 inschrijvingen voor het vormsel zijn)
2. DATA EERSTE COMMUNIEVIERINGEN IN 2024
Elk gezin mag vrij de ‘voor hun meest geschikte datum’ kiezen uit 3 onderstaande mogelijkheden:
- op de 6° paaszondag:  zondag 05 mei 2024 te 9.30 u. in de kerk van Hees
(in principe voor de gezinnen van de vroegere parochies Hoelbeek, Martenslinde en Kleine Spouwen)

- op Hemelvaart: donderdag 09 mei 2024 te 9.30 u. in de kerk van Hees
(in principe voor de gezinnen van de vroegere parochies Eigenbilzen, Mopertingen en Rosmeer)

Kermismaandagen-VJ
25/04/2023

Kermismaandagen in onze Pastorale Eenheid - voorjaar 2023

In onze streken bestaat (nog) de mooie traditie om daags na kermiszondag een zielendienst te houden ter herdenking van de overledenen.
Kermismaandag te 10.30 u. komen velen - soms vanuit andere dorpen - naar de parochiekerk om er in een mooie viering te bidden ter gedachtenis van degenen die op het kermisfeest er niet meer bij zijn.
De kermismaandagvieringen zijn meestal feestelijke, stemmige en innige vieringen met deelname van lector, zangkoor en orgel.
Als er in onze pastorale eenheid een kermismaandag-viering is, valt op die dag de gewone eucharistieviering op maandagmorgen te 08.30 u. weg in de kerk van Mopertingen...
Omdat kermissen nogal eens verplaatst worden, is het goed om telkens hierboven de kalender met de juiste data te raadplegen !
Voor deze vieringen kan men ook een gebeds-of misintentie aanvragen via de homepage van deze website
of via deze rechtstreekse link

Processies in 2023
23/04/2023

Processies in onze Pastorale Eenheid in 2023

Onze Pastorale Eenheid Sint-Helena (de 9 parochies van Bilzen-Oost) 
telt nog 2 traditionele sacramentsprocessies:

- in Grote Spouwen: op kermiszondag - Pinksteren - zondag 28 mei, na de eucharistieviering van 09.30 u
- in Mopertingen: op zaterdag 10 juni, na de eucharistieviering van 17.00 u.

Iedereen die wil mag meegaan of meedoen ! Dank voor uw begrip !

Uit goede bron
31/10/2022

Abonnement Parochieblad 2023

Vergeet dit niet - zo vlug als het kan - te vernieuwen.

Slechts 48 euro. Vanaf 50 euro een steunabonnement.

Te storten op BE76 7755 9556 8095 van Parochienieuws Bilzen-Oost met duidelijke vermelding van naam+voornaam+adres
 

 

ter info
07/08/2022

Data Vormsel en Eerste Communie in 2023

1. De inschrijvingen voor Vormsel en Eerste Communie 2023  werden afgesloten op zondag 4 september 2022 te 00.00 u.

2. We voorzien als vormseldatum voor 2023 (in de kerk te Hees)

- 4° paaszondag: zondag 30 april 2023 (aantal van 30 inschrijvingen werd bereikt !)
- 5° paaszondag: zondag 07 mei 2023 

4. We voorzien als data voor de Eerste Communie voor 2023 (in de kerk van Hees)

- 6° paaszondag: zondag 14 mei 2023 (vooral voor de kindjes van de vroegere parochies Hoelbeek, Martenslinde en Kleine Spouwen)
- Hemelvaart: donderdag 18 mei 2023 (vooral voor de kindjes van de vroegere parochies Rosmeer, Mopertingen en Eigenbilzen)
- 7° paaszondag: zondag 21 mei 2023 (vooral voor de kindjes van de vroegere parochies Hees, Waltwilder en Grote Spouwen)

Meer inhoudelijke informatie kan u vinden op onze website:

Doopsels

Doopsels

In onze Kerkgemeenschap
Huwelijken

Huwelijken

In onze Kerkgemeenschap
Uitvaarten

Uitvaarten

In onze Kerkgemeenschap

INITIATIEVEN en ACTIVITEITEN

KALENDER MET DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

Foto impressies

×