Overslaan en naar de inhoud gaan
communie aan huis

Ziekencommunie aan huis

 ‘Jezus wil bij de mensen aanwezig zijn, in elk huis waar Hij welkom is, vooral bij zieken en lijdende mensen.’

 
De thuisgebonden mens die niet meer naar de eucharistieviering kan komen, staat niet los van de gemeenschap! De communie aan huis, is het uitdrukkelijk teken dat de thuisgebonden medegelovige die moeilijk uit huis kan, verbonden blijft met de hele geloofsgemeenschap.

De communie brengen bij een zieke of een oudere medemens thuis is met de Heer zelf op bezoek gaan! Dit gebeurt al meer dan we weten en bij deze willen we dat dan ook stimuleren en ondersteunen.

Ideaal is dat buren of familieleden vanuit de weekendviering de Heilige Communie meenemen voor zieke of bejaarde mensen van de Pastorale Eenheid.Dank aan allen die hieraan meewerken. Maar wij beseffen dat er nog meer thuisgebonden mensen zijn die uitzien naar de eucharistie.

Wilt u de communie thuis ontvangen of bent u bereid om, vanuit de eucharistieviering, de communie mee te nemen voor een thuisgebonden zieke of oudere medemens (wekelijks, maandelijks,...) 

Graag willen wij de vrijwillige communiedragers helpen om zich wat voor te bereiden op deze taak: met de communiekaart, met de zondagslezingen, met de pixis (doosje om de H. Communie in te bewaren) enz….

Iedereen die om welke reden dan ook niet meer naar de kerk kan komen, kan de Heilige Communie aan huis ontvangen.

Beschikbare priester(s) of diaken van de Pastorale Eenheid komen graag thuis langs om concrete mogelijkheden te bespreken.

Neem best even contact op met:

✗ diaken Ludo Hermans, 0472/698213
✗ Mia Hilven in Eigenbilzen, 089/411458
✗ pastoor Thieu Tielens, 0477/632873
✗ meewerkend priester Bernard Jadoul, 089/413088
✗ Magriet Honinx in Grote Spouwen, 012/453333
✗ Jeff Brepoels in Mopertingen, 089/416965
✗ Gerty Machiels in Martenslinde, 0472/330571
✗ Regine Hensen in Waltwilder, 089/411514

Om de communie aan huis te vragen