Christenen zijn als broers en zussen in Christus met elkaar verbonden. Het is die eenheid onder de gelovigen die aanstekelijk werkt voor mensen die door het evangelie aangesproken kunnen worden.

Onze gemeenschap wordt bijeengeroepen door God. Het is God die onze gemeenschap opbouwt en ondersteunt. Wij mogen daaraan meewerken.

Met de Kerk bedoelen we de verzameling van mensen, bijeengeroepen door God, die voortdurend in beweging en verandering is. Het is een gemeenschap die voortdurend groeit en krimpt, nieuwe uitdagingen ziet en eigentijdse vragen en eisen stelt....Als Kerk zijn we altijd een gemeenschap in wording.

De zorg voor communio of gemeenschapsopbouw bedoelt bij te dragen aan de ontmoeting met God, met elkaar en met de ander.

Onze pastorale eenheid moet zich meer en meer ontwikkelen tot een levende gemeenschap waarvan ieder lid zich bewust is van de dubbele binding: enerzijds met de lokale gemeenschap (buurt, wijk, dorp, parochie) en anderzijds met de grote pastorale eenheid.

Het Team van de pastorale eenheid heeft als taak om erop toe te zien dat deze verbondenheid bevorderd en versterkt wordt, doorheen de activiteiten en de geest waarin alles gebeurt.
Zorg voor de vrijwilligers is daarvoor heel belangrijk: vrijwilligers hebben een grote waarde in het volk van God. Ze moeten gevraagd, bemoedigd, gesteund en bedankt worden. 
Het zal nodig zijn om buiten de liturgie en bij sommige gelegenheden extra gemeenschappelijke activiteiten te organiseren (fiets-of wandeltocht, bedevaart, kerkfeest enz...) om deze onderlinge verbondenheid te bevorderen.

Namens het Team van de pastorale eenheid zijn pastoor Thieu Tielens en meewerkend priester Bernard Jadoul verantwoordelijk voor deze zorg. Zij dragen deze zorg samen met onze lokale contactpersonen

 

Communio-contactpersonen

Eigenbilzen
Brepoels Hilde
0474/051672
Grote Spouwen
Moors-Franssen Paula
012-452448
Hees
Vos Elvira
0479/644692
Hoelbeek
Moesen Johan
089/246412
Kleine Spouwen
Meyers Marc
089/791624
Martenslinde
Humblet Gino
089/491892
Rosmeer
Vanvinckenroye Christiane
012/451928
Waltwilder
Jacobs-Hoessels Adie
089/415283
×