Overslaan en naar de inhoud gaan
Doopsel in de kerk

Waarom kiezen voor een doopsel in de kerk ?

Moeder of vader worden, is een overweldigende ervaring. Een belangrijk procent van de Vlamingen kiest om hun kindje te laten dopen in de kerk. Waarom en hoe begin je eraan?

Als ouders hun kindje laten dopen, vertrouwen ze het toe aan Gods bescherming en liefde. Ze beloven hun zoon of dochter Jezus Christus te leren kennen en hun kind een christelijke opvoeding te geven.

Door het doopsel wordt hun kind opgenomen in de brede kerkgemeenschap, die zich mee verantwoordelijk voelt voor ieders groeien in geloof.

Hoe begin je er aan ? 

1. Maak tijdig een afspraak met onze contactpersoon voor het doopsel in onze Pastorale Eenheid Sint-Helena Bilzen.

diaken Ludo HERMANS
Hoogstraat 26 - Rosmeer
Tel 089 41 38 82
Gsm 0472 69 82 13
ludo.hermans81@telenet.be 

Diaken Ludo zal u persoonlijk informeren over ons aanbod en de mogelijkheden van doopselvoorbereiding in onze Pastorale Eenheid.

2. Kies in overleg met onze contactpersoon een geschikte datum voor het doopsel

Op steeds meer plaatsen gebeurt de doop op bepaalde zondagen. Regelmatig worden er meerdere kindjes samen gedoopt. Tijdens de wekelijkse zondagsviering is de hele geloofsgemeenschap verzameld rond de dopelingen en hun ouders. Dat is dan ook een uitgelezen moment om gedoopt - dat wil zeggen opgenomen te worden - in de geloofsgemeenschap.

Maar in onze Pastorale Eenheid hebben wij voorlopig nog de mogelijkheid om ons zoveel mogelijk aan te passen aan de mogelijkheden van elke familie. Neem dus altijd eerst contact met diaken Ludo Hermans.
 

3. Overleg met onze contactpersoon over de voorbereiding en de uitwerking van de doopviering

Het verloop en een aanbod van mogelijke schriftlezingen, gebeden en liederen zijn te vinden in de Orde van dienst voor het kinderdoopsel.
Onze contactpersoon zal u meer informatie bezorgen en u helpen.

Hieronder kan u een standaard-doopviering downloaden. 

4. Kies een meter en/of peter.

Een meter of een peter moet minimaal zestien jaar zijn en katholiek gedoopt en gevormd zijn. Meter en peter mogen niet de moeder of vader van de dopeling zijn. De meter en peter van de dopeling moeten ook de geschiktheid en intentie hebben om hun taak uit te oefenen.

5. Hieronder kan u een aanvraagformulier voor het doopsel invullen en verzenden.

 

doopsel

AANVRAAGFORMULIER KINDERDOOP IN DE KATHOLIEKE KERK
 

Gelieve zo nauwkeurig mogelijk in te vullen en dan te verzenden. U ontvangt dan ook een bevestiging van uw inzending.

Gegevens van de dopeling(e)
Adres
Naam en voornaam van..
Plaats en gewenste datum van doopsel
Personen die het ouderlijk gezag uitoefenen
Privacy-verklaring

Wij, de ouders of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen vragen bij deze het sacrament van het doopsel en zijn bereid om ons voor te bereiden.

We engageren ons om zo goed mogelijk mee te doen aan de voorbereiding die ons geboden wordt...

We ondertekenen hiernaast...

Gelieve hierboven in het vak te tekenen (met de muis)
Privacy-politiek van de Pastorale Eenheid

1. VERANTWOORDELIJKE voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

PASTOOR-MODERATOR  
MATHIEU TIELENS
ST-CATARINASTRAAT 6
3740 MOPERTINGEN-BILZEN
089/256683 – mtielens1@gmail.com

2. FUNCTIONARIS voor de gegevensbescherming is:

De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België
Interdiocesaan Centrum vzw,
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel: 02/507 05 93 - E-mail: ce.belgica@interdio.be

3. TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT is:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: 02/274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

4. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

PASTORALE EENHEID SINT-HELENA BILZEN (hierna: PESHB) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Pastorale Eenheid, en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van een contact-of inschrijfformulier op de website aan PASTORALE EENHEID SINT-HELENA BILZEN verstrekt.

PESHB kan volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw geslacht
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Uw geboorte-plaats en datum
- Namen van uw vader en uw moeder
- plaats en datum van uw doopsel, vormsel, huwelijk

5. WAAROM HEBBEN WIJ UW GEGEVENS NODIG ?

PESHB verwerkt uw persoonsgegevens om :
- telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt
- om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
- om het ontvangen van doopsel, vormsel, huwelijk en de kerkelijke uitvaart in de betreffende kerkelijke registers te kunnen noteren.
Daarnaast kan PESHB uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van uw deelname aan een van onze activiteiten waartoe u zich heeft ingeschreven.

6. HOE LANG BEWAART PASTORALE EENHEID SINT-HELENA BILZEN UW GEGEVENS ?

PESHB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

- Uw gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard indien ze nodig zijn om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten waarvoor u zich vrijwillig inschrijft.
- Uw gegevens worden 'ad vitam aeternum' bewaard indien het gaat om inschrijving in het kerkelijk register van doopsel, vormsel, huwelijk of kerkelijke uitvaart.

7. DELEN VAN GEGEVENS MET ANDEREN

PESHB zal uw persoonsgegevens alléén aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de activiteiten waartoe u zich vrijwillig inschrijft of om te voldoen aan een wettelijke of kerkelijke verplichting.

8. IN KAART BRENGEN VAN WEBSITEBEZOEK

Op de website van PESHB worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
PESHB gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

9. GOOGLE ANALYTICS

PESHB maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van PESHB bij Google zoekresultaat-pagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan PESHB te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PESHB heeft hier geen invloed op. Bovendien heeft PESHB Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

10. UW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacywebsite1109@gmail.com
PESHB zal zo snel mogelijk, maar tenlaatste binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

11. BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

PESHB neemt de bescherming van uw gegevens heel ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
De website van PESHB maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PESHB verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met PASTORALE EENHEID SINT-HELENA BILZEN via: 
- privacywebsite1109@gmail.com
- www.bilzen-oost.be is de website van PASTORALE EENHEID SINT-HELENA BILZEN en is als volgt te bereiken:

Pastorale Eenheid St-Helena Bilzen,
Winkelomstraat 8
te 3740 Bilzen,
+3289413882

Bilzen, 25 mei 2018.