Overslaan en naar de inhoud gaan

Belangrijke achtergrondinformatie bij de viering van de Eerste Communie

De eerste communie heeft te maken met de Kerk en de eucharistie!

Tot de Katholieke Kerk behoren allen die die er zelf toe willen behoren. Wie er niet toe wenst te behoren, moet zich daar in geen enkel geval toe verplicht voelen. De Kerk of de geloofsgemeenschap bestaat uit mensen die uit vrije wil geloven in God en in zijn zoon Jezus Christus en die dat geloof samen met anderen willen beleven en vieren.

Sedert vele eeuwen was de dorpsgemeenschap meestal ook de  geloofsgemeenschap (parochie). De laatste tijd is de parochie geleidelijk aan een klein deel van die dorpsgemeenschap geworden.

Inspelend op deze evolutie,  vormen sinds 2010 de negen afzonderlijke parochies van Bilzen-Oost samen een federatie (netwerk) van parochies of een Pastorale Eenheid: alleen zo kan de huidige geloofsgemeenschap nog haar belangrijkste taken in deze gewijzigde situatie blijven vervullen.

De belangrijkste taken van een geloofsgemeenschap zijn: samenkomen om te bidden, het geloof doorgeven aan kinderen en tot slot liefdevol zorg dragen voor zieken, bejaarden en allen die het moeilijk hebben.

De Pastorale Eenheid (het netwerk van de 9 'oude' parochies) werd geleidelijk aan een 'nieuwe parochie' of een nieuwe geloofsgemeenschap over de oude parochiegrenzen heen.

De herderlijke leiding van de Pastorale Eenheid St-Helena Bilzen werd door de bisschop toevertrouwd aan een team van vrijwilligers die samen met de pastoor en diaken (die omwille van hun wijding een eigen taak hebben in dat team) naar het voorbeeld van de Goede Herder de pastorale (herderlijke) zorg dragen voor het welzijn van de hele geloofsgemeenschap.

Het Team van de Pastorale Eenheid is een 'college' dat samen de eindbeslissingen neemt maar voor de uitvoering van hun dienstwerk moet kunnen rekenen op de medewerking van vele medewerkers en vrijwilligers in de 9 plaatselijke geloofskernen.

De eerste communie is een deel van de gelovige opvoeding!

In onze wereld staat het elke mens vrij - om met respect voor andere opvattingen – op een eigen wijze naar de wereld en naar het leven te kijken.
Zoals ouders een vrije keuze maken voor een sportieve, culturele of een sociale opvoeding van hun kinderen, zo moeten ze ook een eigen vrije keuze maken voor  een godsdienstige opvoeding.

De voorbereiding en de viering van de eerste communie is een deel van deze godsdienstige opvoeding die ouders aan hun kinderen kunnen geven. Belangrijk is dat de ouders ook voor de godsdienstige opvoeding een bewuste keuze maken.   

De Kerk (met de catechese en de vieringen ter voorbereiding) en ook de basisschool (met de godsdienstles) willen de ouders hierbij helpen maar de ouders zelf hebben uiteindelijk de eerste en de  laatste verantwoordelijkheid voor de gelovige opvoeding van hun kinderen.

Volgens de katholieke traditie wordt een nieuwe christen (gelovige) tenvolle in de kerk of geloofsgemeenschap opgenomen met 3 heilige tekenen ook sacramenten genoemd:  het doopsel, de communie en het vormsel.

Er zijn in onze Pastorale Eenheid enkele werkgroepen die zorg dragen voor de verschillende aspecten van het gelovig gemeenschapsleven: oa. voor de voorbereiding van de eerste communie en het vormsel, voor de zieken, voor de weekendvieringen, voor de gezinsvieringen enz....

Zo organiseert onze Pastorale Eenheid elk jaar - voor gezinnen die dat wensen en die daar vrij voor kiezen - een voorbereiding en een viering waarin jongeren gevormd worden en kindjes van het eerste leerjaar (zij die oud genoeg zijn om Jezus te leren kennen) hun eerste communie doen.

De eerste communie als initiatie

De eerste communie doen wil letterlijk zeggen: voor de eerste keer Jezus in je hart ontvangen of voor de eerste keer helemaal deelnemen aan de eucharistie, de maaltijd met Jezus.

De eerste communie is dus eigenlijk een initiatie-sacrament: het dient om ingewijd te worden (thuis te komen) in de geloofsgemeenschap.

De eerste communie is bedoeld voor iedereen die wil (leren) geloven in God en in Jezus Christus, voor iedereen die op een gelovige wijze (als vriend van Jezus) door het leven wil gaan en voor wie wil behoren tot de gemeenschap van de Kerk.  

Iedereen die gelooft dat Jezus aanwezig komt in de eucharistieviering en wie begrijpt dat Jezus ons persoonlijk wil ontmoeten in de eucharistie, kan in principe 'de communie doen' (te communie gaan). 

Als u voldoende informatie heeft ontvangen over de voorbereiding eerste communie, en de voorgestelde kalender met het programma is voor uw gezin haalbaar,  kan u zich HIER INSCHRIJVEN (inschrijfformulier)