Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo Broederlijk Delen

Vasten en Broederlijk Delen

De vastentijd (veertig dagen) heeft zijn betekenis in het einddoel: nl. de viering van het Paasfeest. Het feest van de verrijzenis van Jezus, zijn overgang van dood naar leven. 

We bereiden ons voor om de verrijzenis van Jezus te vieren maar ook om onze eigen Pasen, onze eigen verrijzenis, te vieren. Ook wij willen met Christus opgewekt worden tot nieuw leven; en de overgang maken van een 'dood' naar nieuw leven.

De lange voorbereidingstijd (40 dagen als herinnering aan de lange vastentijd van Jezus en de lange doortocht door de woestijn) is bedoeld 

- als een tijd om geestelijk te groeien en tot bekering te komen (groeien in heiligheid)
- als een tijd om (weer) dichter bij God en bij de medemens te komen (groeien in engagement en solidariteit)
- als een tijd om God en de medemens (weer) dichter bij ons te laten komen (groeien in  openheid en ontvankelijkheid)

Anders gezegd: de vastentijd 

- is een tijd van meer toeleg op geloven (geestelijk groeien en verdiepen)
- is een tijd van meer toeleg op het bidden (meer tijd voor evangelie en liturgie)
- is een tijd van meer toeleg op het delen (tijd van versterving, versobering en broederlijk delen)

De veertigdagentijd is altijd op de eerste plaats een geschenk van God: we mogen die tijd beleven als een tijd van grote genade. Dit ons zou moeten stemmen tot grote dankbaarheid en vreugde in plaats van tot droefheid en somberheid. 

De vastentijd is natuurlijk ook een op-gave: er moet een weg afgelegd worden, een tocht van van aswoensdag tot Pasen, hetgeen inspanning en moeite zal kosten. Maar het is een unieke kans om om te groeien in mens-en christen zijn.

Laten we elkaar daarbij tot hulp en steun zijn ! 

          

Campagne Broederlijk Delen 2021

langgerekt

De lezingen van de vasten helpen ons begrijpen wat Paulus bedoelt. Abraham, de uittocht en de crisis onderweg, de Samaritaanse aan de bron, de blindgeborene, Lazarus, Ezechiël … stuk voor stuk geven ze een inkijk in ervaringen van overgang van dood naar leven. Ze wijzen vooruit naar Pasen.

We verbinden hieraan eigentijdse ervaringen uit Noord en Zuid. In situaties waar vernietiging, lijden en dood nooit veraf zijn, beginnen ook vandaag gewone mensen een verrijzenisverhaal. Met gedeelde inzet ontworstelen mensen uit Senegal, Congo en Colombia zich aan de greep van honger, armoede en onrecht.

Met diezelfde gedeelde inzet voeren bij ons jongeren actie voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid, organiseren boeren een agro-ecologische deelboerderij, pakken mensen de armoede in eigen samenleving aan, enzovoort.

Al deze verhalen geven een uitdagende én hoopvolle boodschap aan onze zieke en bedreigde wereld: ‘Sta op, nu meer dan ooit. Blijf niet hangen bij het bestaande. Laat je niet ontmoedigen door de schijnbaar eindeloze spiraal van milieuvernietiging, armoede en onrecht. Hij kan doorbroken worden. We zijn geroepen om onze inspiratie en onze talenten te delen, samen te werken en onze ene wereld te maken tot een plek waar leven is voor al wat leeft.’ 

Delen is het centrale woord in de vastencampagne van Broederlijk Delen en dus ook in de liturgische vieringen. Het is een werkwoord, iets om te doen. Delen doet goed, met het Zuiden én met elkaar.

De deelkast is méér dan een methodiek of een tijdelijk symbool dat we in de vasten willen gebruiken. In onze samenleving is het een heel concrete nieuwe uiting van een aloude cultuur die nooit echt weg was: het delen zonder er iets voor in de plaats te krijgen. En ook het kunnen ontvangen, zelfs zonder er iets voor in de plaats te geven.

Vertrekken van het delen dat er al is. Delen is in onze gemeenschappen geen vreemd begrip. Het is altijd de kern van onze liturgische samenkomsten. We delen inspiratie, het Woord, de gaven, brood en beker, intenties, gemeenschapsvorming, gebed en het engagement.

deelkast

Broederijk Delen in de Pastorale Eenheid

Een folder met het vastenprogramma

Het programma van de veertigdagentijd wordt elk jaar opnieuw samengesteld met de verantwoordelijken van het werkveld 'Caritas-Diaconie' die deelnemen aan de diocesane lancering van de vasten. Een heuse folder wordt samengesteld en als het kan huis aan huis bedeeld in onze pastorale eenheid. Voor alle kerkganger is er een folder om mee naar huis te nemen (als geheugensteuntje).

folder

Een vastenhoekje in elke kerk

Plaatselijke vrijwilligers zorgen er voor dat er in de (open)kerk van hun gemeenschap een goed zichtbaar vastenhoekje is met het kruis, het evangelieboek, enkele vastensymbolen, affiches en folders van Broederlijk Delen enz... 

Zondagsvieringen

Voorgangers en liturgie-verantwoordelijken proberen er voor te zorgen dat het thema van Broederlijk in alle weekend-vieringen te sprake komt: vooral in het inleidingswoord, in de homilie en de bezinning na de communie.
Opgave is altijd om de band te maken tussen het vasten-thema (lezingen) en het thema van Broederlijk Delen.

Actie Koffiestop

De laatste jaren werd in onze pastorale eenheid gebouwd aan de traditie van de koffiestop: de zondag vóór de eerste collecte van Broederlijk Delen houden we in alle kerken waar weekendvieringen zijn een 'koffie-stop' om aandacht te vragen voor het thema van Broederlijk Delen en voor de aankomende speciale collecte ten voordele van Broederlijk Delen.

Twee collectes tvv Broederlijk Delen

Zoals voorgeschreven houden we een speciale omhaling (met omslagen) tijdens de weekendvieringen van de 4° en de 6° vastenzondag waarvan de opbrengt 100 procent naar Broederlijk Delen gaat.