Over de vormselvoorbereiding in het schooljaar 2023-24.

Het project van de vormsel-voorbereiding bestaat uit volgende activiteiten.
- een 8-tal ingroei-vieringen (maandelijks) voor de vormelingen, hun tochtgenoten en hun ouders (gezinnen).
- na elke ingroei-viering is er een catechese-moment, ofwel voor alleen de vormelingen (in kleine groepen), ofwel voor de vormelingen en hun tochtgenoten.

We proberen samen te zoeken naar wat ‘geloven in deze tijd’ kan betekenen en hoe je als christen in het leven kan staan. Daarom is de betrokkenheid van het gezin zo belangrijk !
We vragen vanaf dit jaar dat elke vormeling(e) een ‘vaste tochtgenoot’ zoekt om samen met hem of haar het hele vormseltraject te doorlopen. Dat kan zijn: vader/moeder/peter/meter/grootouder/oudere broer of zus.
Bedoeling is dat de tochtgenoot deelneemt  aan alle vieringen en ook aan de 3 voorziene samenkomsten met tochtgenoten.
We verwachten dus dat vormelingen en tochtgenoten zich voor al deze activiteiten vrij maken.
Dank om dit vormselprogramma- alvorens in te schrijven voor deelname - nauwkeurig te bekijken en te oordelen of dit wel combineerbaar is met hobby's en geplande vakanties. 

don

14/09/2023

19.30 u.

Info-avond voor ouders en tochtgenoten

Hees

zon

17/09/2023

09.30 u.

1° viering en 1° samenkomst voor vormelingen 
(thema: Christenen zijn mensen die....Samenkomen op zondag)

Hees

zon

08/10/2023

09.30 u.

2° viering en 2° samenkomst (tocht voor vormelingen en tochtgenoten)
(thema: Christenen zijn mensen die.... Bidden of spreken met God)

Hees

zon

12/11/2023

09.30 u.

3° viering en 3° samenkomst
(thema: Christenen zijn mensen die.. Vergeving vragen en schenken)

Hees

zon

10/12/2023

09.30 u.

4° viering en 4° korte samenkomst (voor vormelingen en tochtgenoten)
met overhandiging van een bijbel

Hees

zat
zon

16/12/2023
17/12/2023

10-16 u

inloop-weekend (voor vormelingen en tochtgenoten) met de bijbel
 (thema: over vormsel en gevormd worden)

 

ma

25/12/2023

09.30 u.

Kerstviering voor gezinnen met kinderen in de kerk van Hees

Hees

zon

21/01/2024

09.30 u.

5° viering en  5° samenkomst voor vormelingen
(thema: Christenen zijn mensen die... danken en delen) 

Hees

zon

04/02/2024

09.30 u.

6° viering en  6° samenkomst voor vormelingen
(thema: Christenen zijn mensen die... Ja zeggen op Gods roepstem)

Hees

zon

25/02/2024

09.30 u.

7° viering en 7° samenkomst (voor vormelingen en tochtgenoten)
(thema: Liturgisch jaar en Goede Week)

Hees

zon

24/03/2024

09.30 u.

8° viering en 8° samenkomst voor vormelingen
(thema: thema van inloopweekend + praktische informatie)

Hees

zon

31/03/ 2024

09.30 u.

Paasviering voor gezinnen met kinderen

Hees

wo

17/04/2024

13.30 u.

Inhaalsamenkomst voor vormelingen

Hees

zat

20/04/2024

09.00 u.

Repetitie  voor vormelingen 

Hees

zon

21/04/2024

09.00 u.

4° paaszondag-1° vormselviering

Hees

zon

28/04/2024

09.00 u.

5° paaszondag-2° vormselviering

Hees

zon

23/06/2024

09.00 u.

Dankviering voor EK en vormelingen

Hees

(klik hieronder om het vormsel-programma te downloaden)
Vormsel-2024-programma-def.pdf 
Wil aub ook noteren:
1° de normale locatie is kerk en parochiecentrum van Hees (Heesstraat 3C). Maar omwille van geplande verbouwingswerken zijn wijzigingen niet uit te sluiten !
2° het (voorlopig) inschrijfformulier (via de website) dient ons te bereiken voor zondagavond 10 september 2023. U krijgt altijd een bevestingsmail ter controle van uw ingestuurde gegevens.
3° de inschrijving van uw gezin is pas helemaal voltooid en effectief als uw gezin (ouders en tochtgenoot) hebben deelgenomen aan de info-avond van donderdag 14 september te 19.30 u.
4° het inschrijf-geld als deelname in de onkosten (37 euro) kan u overschrijven op de bankrekening BE66 7350 2813 5543 van Pastorale Eenheid Sint-Helena Bilzen met duidelijke vermelding van "vormsel 2024 naam+voornaam". 
Indien dit programma voor uw gezin interessant en haalbaar is, kunt u met het webformulier hieronder inschrijven voor deelname tot en met zondag 10 september 2023!

 

Helaas, dit inschrijfformulier werd  - zoals op voorhand aangekondigd - gesloten op zondag 10 september 2023. Als u om bijzondere redenen toch nog wilt inschrijven dient u persoonlijk contact op te nemen met pastoor Thieu Tielens (0477/632873) of met diaken Ludo Hermans (0472/698213). 
×