vormelingen-21 april 2024
Een eerste groep stralende vormelingen (28) 
samen met hun catechisten en de vormheren Bernard Jadoul en Thieu  Tielens.
Proficiat en bedankt voor die mooie viering !
×