Overslaan en naar de inhoud gaan
Kermismaandagen-voorjaar
18/04/2024

KERMISMAANDAG-VIERINGEN IN DIT VOORJAAR

In onze streken bestaat (nog) de mooie traditie om daags na kermiszondag een zielendienst te houden ter herdenking van de overledenen.
Dit is een overblijfsel uit de tijd van de agrarische samenleving.

Kermismaandag te 10.30 u. komen velen - soms vanuit andere dorpen - naar de parochiekerk om er in een mooie viering te bidden ter gedachtenis van degenen die op het kermisfeest er niet meer bij zijn.

De kermismaandagvieringen zijn meestal feestelijke, stemmige en innige vieringen met deelname van lector, zangkoor en orgel.

En velen brengen na de viering een kort bezoekje aan het graf of het columbarium van hun geliefden.
En meestal is er tijd om om er (vroegere) dorpsgenoten te ontmoeten.

Uit goede bron
03/11/2023

Abonnement Parochieblad 2024

De laatste dagen van herarbonnering van het parochieblad zijn begonnen !
Vergeet dit niet - best nu onmiddellijk - te vernieuwen.

Helaas gaat het parochieblad nu al 62 euro kosten. Elke extra cent is welkom en wordt beschouwd als een steunabonnement.

Te storten op BE76 7755 9556 8095 van Parochienieuws Bilzen-Oost met duidelijke vermelding van naam+voornaam+adres

We betreuren de gevoelige stijging van de abonnementsprijs... gevolg van het dalend aantal abonnees en ... van de moderne tijden...Alles wordt anders.... en meteen ook duurder...

Maar alles bij elkaar blijft Kerk en Leven een waardevol informatie-blad voor gelovige mensen, bijna het enige, en dit voor een heel schappelijke prijs:
het brengt u 48 weken per jaar 16 pagina’s met gespecialiseerde informatie 
en opinie.... en dit uiteindelijk voor slechts 1,30 euro per week of vééél minder dan 1 koffietje...

Aan u de beslissing om een keuze te maken: is het u dat waard of niet ?

 

Synode-okt 2023
25/10/2023

Vanuit de Synode in Rome: Brief aan het volk van God

Op woensdag 25 oktober 2023 publiceerden de deelnemers
bij het einde van de synode in Rome 
de traditionele Brief aan het Volk van God 

Door op bovenstaande link te klikken kunt u deze brief al eens lezen
en de komende dagen zullen er nog wel meer details en nieuwtjes uit de wandelgangen bekend gemaakt worden

Lees meer details in de blog van onze redacteur in Rome: LINK NAAR DEZE BLOG

Voor een meer 'grappige' commentaar : LINK NAAR ARTIKEL OVER KLERIKALISME

 

Synode 2023
22/06/2022

Syntheseverslag synodaal proces

Het synodale proces is in ons bisdom van grote waarde geweest. Vele mensen geven aan dat het bevrijdend was om op deze wijze met elkaar te spreken en vooral naar elkaar te luisteren, vertrekkend vanuit het Woord van God en het luisteren naar de Heilige Geest. Daarbij werden er weinig ‘nieuwe’ zaken gezegd, maar positief is dat vele ervaringen van de mooie en moeilijke kanten van het ‘samen als kerk op weg gaan’ gedeelde ervaringen zijn en dat ze überhaupt ter sprake konden en mochten komen.
Na het grondig verwerken en bestuderen van alle gesprekken heeft de betreffende werkgroep van ons bisdom een interessant (tussentijds) verslag van het synodaal proces gepubliceerd.

Zie hier de link NAAR HET VERSLAG VAN DE SYNODALE GESPREKKEN IN ONS BISDOM

 

christelijke meditatie
28/01/2022

Groep voor christelijke meditatie in Hasselt

In deze hectische en boeiende tijden groeit het verlangen naar eenvoud en sereniteit. Er bestaat een weg om dit vorm te geven: christelijke meditatie. Je maakt contact met je eigen geest en komt uit bij de Bron van het Zijn. Het is een praktische weg van Stilte beleven, voorbij alle gedachten. Daardoor ga je liefdevoller om met jezelf en met anderen.

Het belangrijkste doel in de christelijke meditatie is Gods mysterieuze stille aanwezigheid in ons te laten geworden, meer en meer, tot niet alleen een werkelijkheid, maar dé werkelijkheid de waarde, doel en vorm geeft aan alles wat we doen en alles wat we zijn. (John Main)

Iedere 1ste en 3de maandag van de maand van 20 tot 21 uur vindt er een meditatiegroep plaats in de kapel van het Pastoraal Centrum. Inschrijven is niet nodig. Iedereen is welkom !

Ukraine
26/01/2022

Paus roept op tot gebed voor de vrede

“Ik doe een hartelijke oproep aan alle mensen van goede wil om tot de Almachtige God te bidden dat alle politieke acties en initiatieven in dienst mogen staan van menselijke broederschap en niet van partijbelangen”, aldus de paus. Hij voegde eraan toe dat wie zijn eigen doelen nastreeft ten nadele van anderen, verachting toont voor zijn eigen roeping als mens, “want wij zijn allen geschapen als broeders en zusters.”

De paus heeft in het verleden herhaaldelijk zijn bezorgdheid geuit over de spanningen in Oekraïne. Ook heeft hij eerderd aangemoedigd om te bidden voor vrede en dat dialoog en onderhandeling de overhand mogen krijgen om de situatie op te lossen.

Bidt u mee? Bij voorbaat dank.

covid
06/12/2021

Moed houden!

Bisschoppen van België over de nieuwe coronacrisis

Lees hier de hele verklaring van de Belgische Bisschoppen

De vierde coronagolf treft hevig ons land. Ziekenhuizen staat het water aan de lippen. Meer en meer scholen schakelen noodgedwongen over op afstandsonderwijs. De productieketen komt in moeilijkheden. Cultuur, horeca en zovele andere sectoren gaan opnieuw een donkere tijd tegemoet.

bisschoppen
04/12/2021

Vanaf 4 december 2021 mondmaskerplicht verplicht vanaf 6 jaar

Vanaf zaterdag 4 december '21 is het mondkapje verplicht voor alle kerkgangers vanaf 6 jaar; er zijn geen extra beperkende maatregelen uitgevaardigd.

Het Koninklijke Besluit dat op zaterdag 4 december 2021 werd gepubliceerd en diezelfde dag om 11 uur van kracht wordt, verplicht alle kerkgangers vanaf de leeftijd van 6 jaar tot het dragen van een mondmasker (de hele duur van de eredienst) . 

Het Koninklijke Besluit bevat geen andere, extra beperkende maatregelen voor de kerkgangers.  Uiteraard blijft de oproep om alle veiligheidsmaatregelen nauwgezet op te volgen onverminderd van kracht.

Ziehier nog meer uitleg en de tekst van de publicatie van de Belgische Bisschoppen 

 

vormsel
03/12/2021

AFGELAST - Samenkomst voor vormelingen

De geplande ingroeiviering en de catechese-samenkomst voor vormelingen van zondag 5 december te 09.30 u. werd afgelast of uitgesteld naar een latere datum. 

In de gegeven omstandigheden is het voor de catechisten haast onmogelijk geworden om dit in veilige omstandigheden te laten doorgaan. 

Deze samenkomst zal hopelijk op een later tijdstip kunnen ingehaald worden !

Dank voor uw begrip en bereidheid tot aanpassing !

Woensdagavond
30/11/2021

Laatavondgebed op woensdagen in de advent

Een hartelijke uitnodiging om bewust te kiezen

- voor een avond zonder vergadering of TV

- voor een stille avond met half uurtje van gebed, zang en meditatie

- voor een stille ontmoeting als voorbereiding op het kerstfeest !

Voor wie iets meer wil !!!

Bisschoppen
30/10/2021

Nieuwe Corona-maatregelen

Vanaf vrijdag 29 oktober 2021 geldt opnieuw een veralgemeende mondmaskerplicht voor de erediensten.

Vanaf vrijdag 29 oktober 2021 is het dragen van een mondmasker opnieuw verplicht in alle erediensten in het hele land.

De enige uitzondering op deze algemene mondmaskerplicht in gebouwen van de erediensten geldt wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de voorganger tijdens de homilie of voor de koorzangers tijdens de zang.
Er wordt met aandrang geadviseerd dat de koorleden tijdens het zingen voldoende afstand van elkaar en van de andere kerkgangers zouden bewaren.

Of er nog andere wijzigingen voor de publieke liturgische diensten in kerken en kapellen komen, valt voorlopig af te wachten.  

Meer informatie volgt na bevestiging door de betrokken overheidsdiensten.

Vormsel-2022
07/10/2021

Informatie over vormsel en Kalender Vormselvoorbereiding 2022

Ongeveer 60 families hebben zich aangemeld om deel te nemen aan de voorbereiding en de viering van het vormsel in 2022.

Omwille van de onzekerheid en de veiligheidsvoorschriften i.v.m. Corona hebben wij tot nu toe nog geen planning en geen kalender kunnen bekendmaken.

Zopas hebben de catechisten samengezeten en hebben ze het volgende beslist:

- belangrijke praktische informatie voor vormelingen en hun ouders

- de kalender van de vormselvoorbereiding met alle belangrijke activiteiten en data.

EK-2022
07/10/2021

Belangrijke informatie voor gezinnen over Eerste Communievoorbereiding 2022

Zopas werden de uitgestelde EK-en vormselvieringen 2021 afgerond, en vanaf heden kunnen wij ons dan ook helemaal concentreren op de Eerst Communie-voorbereiding van het komende jaar 2022. 
Ondertussen hebben zich meer dan 70 families ingeschreven om mee te doen aan de voorbereiding en de viering van de Eerste Communie 2022. 
Omwille van de onzekerheid en de veiligheidsvoorschriften i.v.m. Corona hebben wij u tot nu toe nog geen planning en geen kalender kunnen bezorgen.

Zie nu hieronder: 

Caritas
17/07/2021

Steun slachtoffers watersnood via Caritas Vlaanderen

Caritas Vlaanderen lanceert een dringende oproep voor financiële steun waarmee de slachtoffers van de watersnood geholpen zullen worden.

Het ongeziene noodweer van de afgelopen dagen heeft voor heel wat wateroverlast en ravage gezorgd in Luik, Limburg en Vlaams-Brabant. Het water begint te zakken, maar de ellende is daarmee nog niet voorbij. Jammer genoeg dreigt de watersnoodramp ook een bittere nasmaak te krijgen voor vooral de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het zijn net zij die vaak ook niet verzekerd zijn. Het ziet ernaar uit dat de watersnood zal erkend worden als ramp, waardoor de overheid de schade mee kan vergoeden, maar mensen zonder verzekering moeten ook daar meer moeite doen om een dossier in te dienen.

Caritas Vlaanderen biedt met haar operationele werking Caritas Hulpbetoon financiële hulp aan deze personen en gezinnen die in uitzonderlijke nood verkeren, opdat zij hun leven kunnen heropnemen.

Doe een overschrijving naar: BE80 7765 9023 3377 met de mededeling: Noodhulp overstroming.

waterellend
17/07/2021

De bisschop van Hasselt roept op tot solidariteit


De onmacht van mensen die “hebben en houden” verliezen door de overstromingen van deze dagen, is hartverscheurend. Ze doet ons meteen ook denken aan zoveel leed van mensen wereldwijd.
Deze gebeurtenissen tonen ons hoe klein we zijn tegenover de natuurelementen maar evenzeer maken ze ons tot getuige van medeleven en solidariteit.
We bewonderen de inzet van families en buren, van hulpdiensten en van verantwoordelijken op alle niveaus.
Wie concreet wil helpen, verwijzen we graag naar het diocesane crisisfonds Caritas, dat bij hoge nood tracht te helpen waar mogelijk. Wij bevelen van harte dit crisisfonds aan. Men kan een bijdrage storten op het nummer BE07 7390 1475 0566 van Caritas Limburg. We bevelen ook aan te bidden voor de noodsituatie van zovelen. Biddende verbondenheid zet aan tot trouw in de solidariteit.

+ Patrick Hoogmartens
bisschop van Hasselt

Een gebed van de bisschop