Overslaan en naar de inhoud gaan

catechese vormsel bb

OVER HET VORMSEL EN DE VORMSELVOORBEREIDING

Wat u moet weten over het vormsel

Vormselcatechese in 2021

De vormselviering(en) in onze Pastorale Eenheid vinden altijd plaats op de 4° (en eventueel ook op de 5°) paaszondag te 09.00 in de parochiekerk van Hees.

Alle voorbereidende samenkomsten voor de jongeren (een 8-tal) beginnen met de weekendviering te 9.30 u. in de kerk van Hees. Daarna hebben we in de lokalen van het plaatselijk parochiecentrum een samenkomst van 10.30 u. tot ongeveer 12 u. 

De deelnemende kinderen/jongeren dienen tenminste 12 jaar te worden of het zesde leerjaar volgen in het jaar dat ze gevormd worden. 

Opgelet: er worden geen uitnodigingsbrieven meer (zoals in het verleden) bezorgd via de basisscholen of de plaatselijke parochiale contactpersonen. Het zijn de gezinnen (ouders of de grootouders) zelf die zich dienen te informeren over de vormselvoorbereiding. 

Tot nader order zijn er (wegens Corona-situatie) geen informatie-samenkomsten over het vormsel. Gezinnen dienen zelf de voornaamste informatie terug te vinden op deze website, in het parochieblad of bij de lokale medewerkers van onze geloofsgemeenschap. Men kan ook altijd rechtstreeks contact nemen met de Pastorale Eenheid (diaken Ludo of pastoor Thieu): zie aub. contactgegevens op de voorpagina van deze website.

Opgelet: men kan alleen inschrijven via deze website en dit tijdens een beperkte periode (van 1 tot 30 september 2020) . 
En men kan dus niet langer inschrijven via school, via telefoon en ook niet via email. 

Als u voldoende weet en in uw gezin al een beslissing hebt genomen, kunt u hieronder het inschrijfformulier in vullen en door sturen !

KLIK HIER VOOR HET VORMSEL-INSCHRIJFFORMULIER 2021