Hier kunt u het jaarprogramma 2022-23 van de vormselvoorbereiding vinden. Klik hieronder om een PDF van de vormsel-kalender te downloaden (en eventueel af te printen)...

Vormsel-kalender-2022-23_1.pdf

Kalender van de vormsel-voorbereiding in het schooljaar 2022-23 - Mopertingen, 30 juni 2022.

Het project van de vormsel-voorbereiding 2022-23 bestaat uit volgende activiteiten. We verwachten van ouders en vormelingen dat ze zich voor al deze activiteiten vrij maken. Dank om dit - vooraf - nauwkeurig te bekijken of dit voor uw gezin wel mogelijk is, alvorens te besluiten tot inschrijving en deelname!

01 - zondag 4/09/2022 te 09::30:00 1° viering en samenkomst voor vormelingen in Hees

02 - zondag 9/10/2022  te 09::30:00 2° viering en samenkomst voor vormelingen in Hees

03 - zondag 6/11/2022 te 09::30:00 3° viering en samenkomst voor vormelingen in Hees

04 - zondag 4/12/2022 te 09::30:00 4° viering en samenkomst voor vormelingen in Hees

05 - zondag 25/12/2022 te 9:30:00 Kerstviering voor gezinnen met kinderen in de kerk van Hees

06 - zondag 15/01/2023 te 9:30:00 5° viering en samenkomst voor vormelingen in Hees

07 - zondag 12/02/2023 te 9:30:00 6° viering en samenkomst voor vormelingen in Hees

08 - zondag 12/03/2023 te 9:30:00 7° viering en samenkomst voor vormelingen in Hees

09 - zondag 9/04/2023 te  9:30:00 Paasviering voor gezinnen met kinderen in de kerk van Hees

10 - zondag 16/04/2023 te 9:30:00 8° viering en samenkomst voor vormelingen in Hees

11 - zaterdag 22/04/2023 te 9:30:00 Eendaagse en Repetitie voor vormelingen (tot 17uur)

12 - zondag 30/04/2023 te 9:00:00 4° paaszondag-1° vormselviering

13 - zondag 7/05/2023 te 9:00:00 (eventueel) 5° paaszondag-2° vormselviering

14 - zondag 25/06/2023 te 9:30:00 Dankviering voor EK en vormelingen in de kerk van Hees

* de normale locatie is kerk en parochiecentrum van Hees (Heesstraat 3C). Maar omwille van geplande verbouwingswerken zijn wijzigingen niet uit te sluiten !
* de inschrijving van uw gezin is pas helemaal voltooid en effectief als u het inschrijf-formulier via de website hebt ingediend, een bevestigingsmail hebt ontvangen en ook het inschrijf-geld (35 euro) hebt overgemaakt op de bankrekening BE66 7350 2813 5543 van Pastorale Eenheid Sint-Helena Bilzen met duidelijke vermelding van "vormsel 2023 naam+voornaam".

Indien dit programma voor uw gezin interessant en haalbaar is, kunt u met het webformulier hieronder inschrijven voor deelname !

Verwantschap
In school ingeschreven voor Rooms-Katholieke godsdienst ?
Doopsel
Wij wensen dus deel te nemen aan de vormselviering van
VERKLARING

 Privacy-politiek van de Pastorale Eenheid

 

1. VERANTWOORDELIJKE voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

PASTOOR-MODERATOR  
MATHIEU TIELENS
ST-CATARINASTRAAT 6
3740 MOPERTINGEN-BILZEN
089/256683 – mtielens1@gmail.com

2. FUNCTIONARIS voor de gegevensbescherming is:

De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België
Interdiocesaan Centrum vzw,
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel: 02/507 05 93 - E-mail: ce.belgica@interdio.be

3. TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT is:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: 02/274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

4. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

PASTORALE EENHEID SINT-HELENA BILZEN (hierna: PESHB) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Pastorale Eenheid, en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van een contact-of inschrijfformulier op de website aan PASTORALE EENHEID SINT-HELENA BILZEN verstrekt.

PESHB kan volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw geslacht
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Uw geboorte-plaats en datum
- Namen van uw vader en uw moeder
- plaats en datum van uw doopsel, vormsel, huwelijk

5. WAAROM HEBBEN WIJ UW GEGEVENS NODIG ?

PESHB verwerkt uw persoonsgegevens om :
- telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt
- om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
- om het ontvangen van doopsel, vormsel, huwelijk en de kerkelijke uitvaart in de betreffende kerkelijke registers te kunnen noteren.
Daarnaast kan PESHB uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van uw deelname aan een van onze activiteiten waartoe u zich heeft ingeschreven.

6. HOE LANG BEWAART PASTORALE EENHEID SINT-HELENA BILZEN UW GEGEVENS ?

PESHB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

- Uw gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard indien ze nodig zijn om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten waarvoor u zich vrijwillig inschrijft.
- Uw gegevens worden 'ad vitam aeternum' bewaard indien het gaat om inschrijving in het kerkelijk register van doopsel, vormsel, huwelijk of kerkelijke uitvaart.

7. DELEN VAN GEGEVENS MET ANDEREN

PESHB zal uw persoonsgegevens alléén aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de activiteiten waartoe u zich vrijwillig inschrijft of om te voldoen aan een wettelijke of kerkelijke verplichting.

8. IN KAART BRENGEN VAN WEBSITEBEZOEK

Op de website van PESHB worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
PESHB gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

9. GOOGLE ANALYTICS

PESHB maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van PESHB bij Google zoekresultaat-pagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan PESHB te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PESHB heeft hier geen invloed op. Bovendien heeft PESHB Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

10. UW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacywebsite1109@gmail.com
PESHB zal zo snel mogelijk, maar tenlaatste binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

11. BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

PESHB neemt de bescherming van uw gegevens heel ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
De website van PESHB maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PESHB verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met PASTORALE EENHEID SINT-HELENA BILZEN via: 
- privacywebsite1109@gmail.com
- www.bilzen-oost.be is de website van PASTORALE EENHEID SINT-HELENA BILZEN en is als volgt te bereiken:

Pastorale Eenheid St-Helena Bilzen,
Winkelomstraat 8
te 3740 Bilzen,
+3289413882

Bilzen, 25 mei 2018.

Wij, de kandidaat-vormeling en ook de ouders van de kandidaat of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen bevestigen hierb
Wij, de kandidaat-vormeling en ook de ouders van de kandidaat of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen bevestigen hierbij dat wij wensen mee te doen aan de vormselvoorbereiding en schrijven ons in ! We hebben kennis genomen van het voorgestelde programma met de activiteiten en beloven ons uiterste best te doen om  het volledige programma van  de vieringen, samenkomsten.en ééndaagse te volgen. 
We ondertekenen hieronder...
Inschrijfgeld vormsel 2023
Gelieve hier de betalingsdatum in te geven. Dit maakt het voor onzen boekhouding gemakkelijker om uw storting terug te vinden.

Graag ten laatste op 31-12-2022


 
Gelieve met de muis te tekenen in het vak hierboven (als het kan)
×