Hier kunt u het jaarprogramma 2022-23 van de vormselvoorbereiding vinden. Klik hieronder om een PDF van de vormsel-kalender te downloaden (en eventueel af te printen)...

Vormsel-kalender-2022-23_1.pdf

Kalender van de vormsel-voorbereiding in het schooljaar 2022-23 - Mopertingen, 30 juni 2022.

Het project van de vormsel-voorbereiding 2022-23 bestaat uit volgende activiteiten. We verwachten van ouders en vormelingen dat ze zich voor al deze activiteiten vrij maken. Dank om dit - vooraf - nauwkeurig te bekijken of dit voor uw gezin wel mogelijk is, alvorens te besluiten tot inschrijving en deelname!

01 - zondag 4/09/2022 te 09::30:00 1° viering en samenkomst voor vormelingen in Hees

02 - zondag 9/10/2022  te 09::30:00 2° viering en samenkomst voor vormelingen in Hees

03 - zondag 6/11/2022 te 09::30:00 3° viering en samenkomst voor vormelingen in Hees

04 - zondag 4/12/2022 te 09::30:00 4° viering en samenkomst voor vormelingen in Hees

05 - zondag 25/12/2022 te 9:30:00 Kerstviering voor gezinnen met kinderen in de kerk van Hees

06 - zondag 15/01/2023 te 9:30:00 5° viering en samenkomst voor vormelingen in Hees

07 - zondag 12/02/2023 te 9:30:00 6° viering en samenkomst voor vormelingen in Hees

08 - zondag 12/03/2023 te 9:30:00 7° viering en samenkomst voor vormelingen in Hees

09 - zondag 9/04/2023 te  9:30:00 Paasviering voor gezinnen met kinderen in de kerk van Hees

10 - zondag 16/04/2023 te 9:30:00 8° viering en samenkomst voor vormelingen in Hees

11 - zaterdag 22/04/2023 te 9:30:00 Eendaagse en Repetitie voor vormelingen (tot 17uur)

12 - zondag 30/04/2023 te 9:00:00 4° paaszondag-1° vormselviering

13 - zondag 7/05/2023 te 9:00:00  5° paaszondag-2° vormselviering

14 - zondag 25/06/2023 te 9:30:00 Dankviering voor EK en vormelingen in de kerk van Hees

* de normale locatie is kerk en parochiecentrum van Hees (Heesstraat 3C). Maar omwille van geplande verbouwingswerken zijn wijzigingen niet uit te sluiten !
* de inschrijving van uw gezin is pas helemaal voltooid en effectief als u het inschrijf-formulier via de website hebt ingediend, een bevestigingsmail hebt ontvangen en ook het inschrijf-geld (35 euro) hebt overgemaakt op de bankrekening BE66 7350 2813 5543 van Pastorale Eenheid Sint-Helena Bilzen met duidelijke vermelding van "vormsel 2023 naam+voornaam".

Indien dit programma voor uw gezin interessant en haalbaar is, kunt u met het webformulier hieronder inschrijven voor deelname !

Dit inschrijfformulier is sinds 4 september gesloten want de vormselcatechese is reeds opgestart.
Neem best persoonlijk contact op met diaken Ludo Hermans ((0472/698213).
×