Hier kunt u het jaarprogramma van de Eerste Communie-voorbereiding 2022-23 vinden. Klik op onderstaande link om een PDF van het EK-programma te downloaden (en eventueel af te printen)

EK-kalender-2022-23.pdf

Kalender van de eerste communie-voorbereiding in het schooljaar 2022-23 


Het project van eerste communie-voorbereiding 2022-23 bestaat uit volgende activiteiten. We verwachten van ouders en kindjes dat ze zich voor al deze activiteiten vrij maken. Dank om dit - vooraf - nauwkeurig te bekijken of dit voor uw gezin mogelijk is, alvorens te besluiten tot inschrijving en deelname!


01 - zondag 4/09/2022 9:30:00 1° ingroei-viering voor EK en vormelingen in Hees

02 - zondag 9/10/2022 9:30:00 2° Ingroeiviering voor EK en vormelingen in Hees

03 - zaterdag 15/10/2022 9:30:00 1° Inloopweekend Catechese voor 1° Communie - (tot 17 u. in Hees)
03 - zondag 16/10/2022 10:30:00 1° Inloopweekend Catechese voor 1° Communie - (tot 16:00 u in Hees)

04 - zondag 6/11/2022 9:30:00 3° Ingroeiviering voor EK en vormelingen in Hees

05 - zaterdag 19/11/2022 9:30:00 2° Inloopweekend Catechese voor 1° Communie - (tot 17 u. in Hees)
05 - zondag 20/11/2022 10:30:00 2° Inloopweekend Catechese voor 1° Communie - (tot 16:00 u in Hees)

06 - zondag 4/12/2022 9:30:00 4° ingroei-viering voor EK en vormelingen in Hees

07 - zondag 25/12/2022 9:30:00 Kerstviering voor gezinnen met kinderen in de kerk van Hees

08 - zondag 8/01/2023 9:30:00 5° ingroei-viering voor EK in Hees

09 - zaterdag 21/01/2023 9:30:00 3° Inloopweekend Catechese voor 1° Communie - (tot 17 u. in Hees)
09 - zondag 22/01/2023 10:30:00 3° Inloopweekend Catechese voor 1° Communie - (tot 16:00 u in Hees)

10 - zondag 5/02/2023 9:30:00 6° ingroei-viering voor EK in Hees

11 - zondag 5/03/2023 9:30:00 7° ingroei-viering voor EK in Hees

12 - zaterdag 18/03/2023 9:30:00 4° Inloopweekend Catechese voor 1° Communie - (tot 17 u. in Hees)
12 - zondag 19/03/2023 10:30:00 4° Inloopweekend Catechese voor 1° Communie - (tot 16:00 u in Hees)

13 - zondag 9/04/2023 9:30:00 Paasviering voor gezinnen met kinderen in de kerk van Hees

14 - zondag 14/05/2023 09:30:00 1° Communieviering voor kindjes van Hoelbeek, Kleine Spouwen en Martenslinde
14 - donderdag 18/05/2023 09:30:00 1° Communieviering voor kindjes van Eigenbilzen, Mopertingen en Rosmeer
14 - zondag 21/05/2023 09:30:00 1° Communieviering voor kindjes van Hees, Grote Spouwen en Waltwilder

15 - zondag 25/06/2023 9:30:00 Dankviering voor EK en vormelingen in de kerk van Hees


* de normale locatie is kerk en parochiecentrum van Hees (Heesstraat 3C). Maar omwille van geplande verbouwingswerken zijn wijzigingen niet uit te sluiten !
* de inschrijving van uw gezin is pas helemaal voltooid en effectief als u het inschrijf-formulier via de website hebt ingediend, een bevestigingsmail hebt ontvangen en ook het inschrijf-geld (25 euro) hebt overgemaakt op de bankrekening BE66 7350 2813 5543 van Pastorale Eenheid Sint-Helena Bilzen met duidelijke vermelding van "EK 2023 naam+voornaam van het kindje".

Als uw gezin dit programma interessant en haalbaar vindt, kan u met het web-formulier uw deelname bevestigen !

Verwantschap
In school ingeschreven voor Rooms-Katholieke godsdienst ?
Doopsel
VERKLARING

 Privacy-politiek van de Pastorale Eenheid

 

1. VERANTWOORDELIJKE voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

PASTOOR-MODERATOR  
MATHIEU TIELENS
ST-CATARINASTRAAT 6
3740 MOPERTINGEN-BILZEN
089/256683 – mtielens1@gmail.com

2. FUNCTIONARIS voor de gegevensbescherming is:

De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België
Interdiocesaan Centrum vzw,
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel: 02/507 05 93 - E-mail: ce.belgica@interdio.be

3. TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT is:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: 02/274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

4. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

PASTORALE EENHEID SINT-HELENA BILZEN (hierna: PESHB) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Pastorale Eenheid, en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van een contact-of inschrijfformulier op de website aan PASTORALE EENHEID SINT-HELENA BILZEN verstrekt.

PESHB kan volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw geslacht
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Uw geboorte-plaats en datum
- Namen van uw vader en uw moeder
- plaats en datum van uw doopsel, vormsel, huwelijk

5. WAAROM HEBBEN WIJ UW GEGEVENS NODIG ?

PESHB verwerkt uw persoonsgegevens om :
- telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt
- om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
- om het ontvangen van doopsel, vormsel, huwelijk en de kerkelijke uitvaart in de betreffende kerkelijke registers te kunnen noteren.
Daarnaast kan PESHB uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van uw deelname aan een van onze activiteiten waartoe u zich heeft ingeschreven.

6. HOE LANG BEWAART PASTORALE EENHEID SINT-HELENA BILZEN UW GEGEVENS ?

PESHB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

- Uw gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard indien ze nodig zijn om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten waarvoor u zich vrijwillig inschrijft.
- Uw gegevens worden 'ad vitam aeternum' bewaard indien het gaat om inschrijving in het kerkelijk register van doopsel, vormsel, huwelijk of kerkelijke uitvaart.

7. DELEN VAN GEGEVENS MET ANDEREN

PESHB zal uw persoonsgegevens alléén aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de activiteiten waartoe u zich vrijwillig inschrijft of om te voldoen aan een wettelijke of kerkelijke verplichting.

8. IN KAART BRENGEN VAN WEBSITEBEZOEK

Op de website van PESHB worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
PESHB gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

9. GOOGLE ANALYTICS

PESHB maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van PESHB bij Google zoekresultaat-pagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan PESHB te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PESHB heeft hier geen invloed op. Bovendien heeft PESHB Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

10. UW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacywebsite1109@gmail.com
PESHB zal zo snel mogelijk, maar tenlaatste binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

11. BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

PESHB neemt de bescherming van uw gegevens heel ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
De website van PESHB maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PESHB verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met PASTORALE EENHEID SINT-HELENA BILZEN via: 
- privacywebsite1109@gmail.com
- www.bilzen-oost.be is de website van PASTORALE EENHEID SINT-HELENA BILZEN en is als volgt te bereiken:

Pastorale Eenheid St-Helena Bilzen,
Winkelomstraat 8
te 3740 Bilzen,
+3289413882

Bilzen, 25 mei 2018.

Verklaring

Wij, de ouders of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen wensen mee te doen aan de voorbereiding en de viering van de Eerste Communie en schrijven ons gezin in.

We engageren ernstig ons om zo goed mogelijk mee te doen aan het hele programma van de voorbereidende vieringen en samenkomsten.

We ondertekenen hieronder...

Ons gezin kiest (voorlopig) voor de eerstecommunie-viering van
Betaling inschrijfgeld Eerste Commmunie
Dank om hier de datum van de storting in te vullen. Zo kan onze boekhouding uw storting gemakkelijker terugvinden !
Graag voor 31 december 2022 aub !
Gelieve met de muis te tekenen in het vak hierboven (als het kan)
×