Overslaan en naar de inhoud gaan
Sint-Helena Bilzen

PASTORALE EENHEID

Sint-Helena Bilzen

Over het leven van de Heilige Helena en andere sterke vrouwen

Helena van Constantinopel

Helena van Constantinopel of Sint-Helena (circa 248 – circa 329) was de moeder van de Romeinse keizer Constantijn de Grote. Aan haar wordt de ontdekking van diverse belangrijke relikwieën toegeschreven. Ze wordt binnen het oosters-orthodoxe en rooms-katholieke christendom vereerd als heilige.

Levensloop en legende

Helena werd waarschijnlijk in de niet meer bestaande stad Drepanum geboren, in de landstreek Bithynië (tegenwoordig in Turkije). Haar zoon Constantijn veranderde de naam van de stad later in Helenopolis. Er zijn ook bronnen waaruit zou blijken dat Helena is geboren in Škrip op het eiland Brač (thans in Kroatië) in de Adriatische zee. Ze stamde uit een lage sociale klasse. Volgens sommigen was ze de dochter van een herbergier.

 

Helena maakte kennis met de Romeinse militair Constantius Chlorus en baarde diens zoon Constantijn. Na de echtscheiding trouwde Constantius vervolgens met de stiefdochter van keizer Maximianus en werd later zelf keizer. Na zijn dood in 306 volgde zijn zoon Constantijn hem op en werd Helena, als moeder van de keizer, een belangrijke figuur aan het keizerlijk hof, dat zich toen in Trier (Augusta Treverorum) bevond. In het jaar 324 kreeg ze van Constantijn de eretitel 'Augusta'.

Evenals haar zoon bekeerde Helena zich tot het christendom. Omstreeks het jaar 325 ondernam ze een reis door het oosten van het Romeinse Rijk. Volgens de beschrijving die kerkvader Eusebius van haar omzwervingen door Palestina geeft in zijn Vita Constantini, hield ze zich voortdurend bezig met bidden, het uitreiken van aalmoezen, het bezoeken van heilige plaatsen en het stichten van kerken. Verder had ze zich voorgenomen het ware graf van Jezus te vinden, wat haar zou zijn gelukt. Volgens de overlevering wist Helena tevens het Heilig kruis, het kruis waaraan Jezus stierf, op te sporen. De vindplaats van het Heilige Kruis werd haar in een droom aangewezen, waarna ze het Heilig Kruis terugvond. Dit kruis kreeg aanvankelijk - nog steeds volgens de overlevering - een plaats in de Heilige Grafkerk, terwijl de bijbehorende spijkers zouden zijn verwerkt in het bit van Constantijns favoriete paard.

Ze zou ook de Heilige Trap naar Rome hebben laten overbrengen. Deze trap zou deel uitgemaakt hebben van het pretorium van Pontius Pilatus in Jeruzalem. Jezus zou er dus bij zijn passie overheen gelopen hebben. En passant nam ze ook de stoffelijke resten van de Drie Koningen mee terug naar Constantinopel, waarna deze in 344 aan de stad Milaan werden geschonken. Hoewel delen van de Vita Constantini overeenstemmen met historische feiten, is echter het grootste deel van Eusebius' relaas geschreven en bedoeld als stichtend verhaal voor een christelijk publiek.

Volgens de Gesta Treverorum zou Helena de zogenaamde Heilige Tuniek, het uit één stuk geweven kleed van Jezus, naar Trier hebben overgebracht. Ze bewoonde daar samen met haar zoon en zijn familie een paleis, waarvan de troonzaal, de Basilica van Constantijn, nog bestaat. De Heilige Tuniek bevindt zich nog steeds in een aparte kapel van de Dom van Trier, waarvan een deels bewaard gebleven voorloper eveneens door Constantijn gebouwd werd.

Kort na haar terugkeer uit het Heilige Land stierf Helena.

Dankzij de verslagen van Eusebius verleende de Kerk haar de status van heilige. Haar naamdag valt op 18 augustus in de Rooms-Katholieke Kerk.

SINT-HELENA BILZEN

HET TEAM VAN DE PASTORALE EENHEID (TPE)

 

ZIE HIERONDER DE KALENDER VAN DE eerstvolgende TPE-SAMENKOMSTEN

TEAM van de Pastorale Eenheid Sint-Helena Bilzen

Naam Adres Telefoon E-mail
Brepoels Jeff
Cabergstraat 12 089/416965 jeff.brepoels@hotmail.com
Cuenen Lambert
Hoevelaan 4 089/502816 lambert.cuenen@telenet.be
Deroulou Karin
Mopertingenstraat 60 089/244012 karin@deroulou.be
Hermans Ludo
Winkelomstraat 8 089/413882 ludo.hermans81@telenet.be
Honinx Margriet
Kellerstraat 4 012/453333 margriet.honinx@hotmail.com
Jadoul Bernard
Haenenstraat 38 089/413088 bernardjadoul@yahoo.fr
Swennen Eddy
Dorpsstraat 54 B1 089 418474 swennen.eddy@gmail.com
Tielens Mathieu
St-Catarinastraat, 6 089/256683 mtielens1@gmail.com
Wijnen Therese
Fietenstraat 22 089/414386 mtwijnen@telenet.be

Sinds 2011 is niet langer het plaatselijk parochieteam maar wel het Team van de Pastorale eenheid (TPE) het belangrijkste pastorale beleidsorgaan.  

 

Onze Pastorale Eenheid (PE) van 9 parochies heeft sinds haar oprichting door de bisschop (op 27 mei 2018) een volwaardig Team van 9 personen: 1 pastoor-moderator, 1 diaken en 1 meewerkende priester en 6 vrijwilligers.

 


De samenstelling van dit TPE gebeurde niet op basis van vertegenwoordiging vanuit de parochies. Niemand vertegenwoordigt of werkt immers voor één bepaalde parochie maar allen werken en vertegenwoordigen het geheel van de 9 parochies. Priesters en leken, vrijgestelden en vrijwilligers, hebben elk hun eigen achtergrond en hun eigen specifieke inbreng.

 

De door de bisschop aangestelde pastoor is de moderator. Momenteel is dat nog steeds pastoor Thieu Tielens.

 

Het Team van de Pastorale Eenheid werkt in overleg met een zo ruim mogelijke kring van medestanders en werkers, met de collega's van de dekenale ploeg en met de diocesane verantwoordelijken. Het is de taak en de zorg van het Team van de Pastorale Eenheid om te zorgen voor de uitvoering, evaluatie en bijsturing van het pastorale plan.

 

Het Team van de  Pastorale Eenheid houdt voortdurend vormings-en studiemomenten en heeft ook de vorming 'Leerweg voor pastorale teams' gevolgd. Na de oprichting van de Pastorale Eenheid op 29 mei 2018 werd dit Team van de Pastorale Eenheid door de bisschop voorgesteld en benoemd voor een termijn van 6 jaren.

 

Het TPE komt minstens maandelijks samen in plenaire zitting met als hoofdpunten op de agenda: een geloofsgesprek over het evangelie van de komende zondag, een terugblik op de voorbije activiteiten, een vooruitblik op de komende activiteiten en de bespreking van een of meerdere aandachtspunten en tot slot de voorbereiding van de samenkomst van de Raad van de Pastorale Eenheid (RPE). Van de samenkomsten van het TPE bestaat een agenda en een verslag dat iedereen op aanvraag kan raadplegen.

 

In de loop van een werkjaar heeft het TPE  ook regelmatig ontmoetingen met alle actieve medewerkers van bepaalde lokale gemeenschappen of van bepaalde pastorale groepen. De bedoeling van deze samenkomsten van TPE en RPE is om samen het pastorale beleid te bepalen, plannen, uitvoeren en evalueren. We gaan er met elkaar in gesprek over waar we met de Pastorale Eenheid en de kerkgemeenschap naar toe willen, over vreugde en zorgen van het meewerken in de pastoraal, over specifieke problemen of afspraken enz...

 

 

SINT-HELENA BILZEN

DE RAAD VAN DE PASTORALE EENHEID (TPE)

RAAD VAN DE PASTORALE EENHEID

PLAATSELIJKE MEDEWERK(ST)ERS

Parochie Naam Adres Telefoon E-mail
Mopertingen
Brepoels Jeff
Cabergstraat 12 089/416965 jeff.brepoels@hotmail.com
Mopertingen
Deroulou Karin
Mopertingenstraat 60 089/244012 karin@deroulou.be
Mopertingen
Gerits Jean
Redemptiestraat 26 089/515458 joannes.gerits@telenet.be
Mopertingen
Meers John
Demerplein 2 089/206301 john.meers1@telenet.be
Mopertingen
Tielens Mathieu
St-Catarinastraat, 6 089/256683 mtielens1@gmail.com
Eigenbilzen
Achten Ria
Grote Mereweg 14 089/414277 ria.achten53@telenet.be
Eigenbilzen
Brepoels Hilde
Weraetstraat 3 089/412707 hilde.brepoels2@telenet.be
Eigenbilzen
Degreve Monique
Koestraat 5, Bilzen 089/491969 josenmoniek@skynet.be
Eigenbilzen
Degrève Nelly
Winkelomstraat 39B 089/414238 nelly.degreve@hotmail.com
Eigenbilzen
Deprez Cyrille
Beekomstr. 27 089/416523 cyrille.deprez@pandora.be
Eigenbilzen
Hermans Ludo
Winkelomstraat 8 089/413882 ludo.hermans81@telenet.be
Eigenbilzen
Hilven Mia
Braamstraat 9/bus 5 089/411458
Eigenbilzen
Jadoul Bernard
Haenenstraat 38 089/413088 bernardjadoul@yahoo.fr
Eigenbilzen
Swennen Eddy
Dorpsstraat 54 B1 089 418474 swennen.eddy@gmail.com
Eigenbilzen
Swennen Frans
Eendepoelstraat 2A 089/411590 frans.swennen@belgacom.net
Eigenbilzen
Wijnen Therese
Fietenstraat 22 089/414386 mtwijnen@telenet.be
Grote Spouwen
Benats-Fagard Marie-José
Pastorijstraat 45 012/451666 rene.benats@telenet.be
Grote Spouwen
Hardy Annelies
Riemsterweg 304 0472/516296 annelies.hardy@gmail.com
Grote Spouwen
Honinx Margriet
Kellerstraat 4 012/453333 margriet.honinx@hotmail.com
Grote Spouwen
Moors-Franssen Paula
Papestraat 24B 012-452448 moors.j@skynet.be
Kleine Spouwen
Meyers Marc
Riemsterweg 256A 089/791624 marc.meyers12@telenet.be
Kleine Spouwen
Steegen Gilbert
Troffelstraat 38 089/491509 gilbert.steegen@icloud.com
Kleine Spouwen
Vandersanden Martine
J. Vandesandenstraat 3/F 089/503411 ajodoigne@telenet.be
Waltwilder
Cuenen Lambert
Hoevelaan 4 089/502816 lambert.cuenen@telenet.be
Waltwilder
Gijsens Barbara
Langstraat 8 089/205935 barbara.gijsens@telenet.be
Waltwilder
Jacobs-Hoessels Adie
Maastrichterstraat 172 089/415283 francois_jacobs@telenet.be
Waltwilder
Pauly Anne-Marie
Langstraat 17 089/501359 brouxpauly@hotmail.com
Hees
Jans Christine
Noppenstraat 24 012/452686
Hees
Sals Sandra
Noppenstraat 36 012/458366 gerard.vranken@telenet.b
Hees
Vos Elvira
Striekestraat 2 elvira-vos@skynet.be
Hoelbeek
Moesen Johan
Hoelbeekstraat 47 089/246412 johanmoesen@hotmail.com
Hoelbeek
Noben Willy
Jonckholtstraat 26 089/511537 willy.noben1@telenet.be
Martenslinde
Brepoels Luc
Stintelaarstraat 12 089/502655 luc.brepoels@skynet.be
Martenslinde
Caubergh Hilda
St-Aldegondisstraat 14 089/492143 hilda_caubergh@hotmail.com
Martenslinde
Hardy Paula
Martenslindestraat 30 089/412159 pierrre.brepoels@telenet.be
Martenslinde
Humblet Gino
Riemsterweg 152 089/491892 gino.humblet@telenet.be
Martenslinde
Oosterbosch Truda
Linnerveldstraat 62 089/416674 truda.oosterbosch@hotmail.com
Rosmeer
Neven Maria
Steegstraat 54 012/453992 ludwig.stevens15@telenet.be
Rosmeer
Noelmans Pierre
Kerkstraat 26 012/457723
Rosmeer
Schepers Lode
Kerkstraat 55 012/457792 lode.schepers55@telenet.be
Rosmeer
Vanvinckenroye Christiane
Kerkstraat 29 012/451928 christiane.vanvinckenroye@telenet.be
Rosmeer
Vrancken Jeannine
Daalstraat 16 012/454350 jeaninnevrancken@gmail.com

RAAD VAN DE PASTORALE EENHEID

KALENDER VAN DE EERST-VOLGENDE SAMENKOMSTEN

BELANGRIJKE DOCUMENTEN VAN RAAD PASTORALE EENHEID

Klik hieronder om te downloaden: